Hoe kom je als instelling tot data-ondersteund onderwijs? Het Deltion advies als voorbeeld.

In eerdere blogs (start, voorgang en bijna-finish) schreef ik over de reis die Deltion aflegt om te komen tot data-ondersteund onderwijs. De reis moest leiden naar een advies waarin beschreven staat wat Deltion moet doen om data-ondersteund onderwijs te kunnen realiseren. Waar moet je als organisatie nou beginnen?

Het wordt tijd om dat advies met jullie te delen. Online, via deze publicatie, maar ook tijdens de datadinsdag van maart aanstaande.

Midden 2023 is het advies ‘Uitzicht op inzicht’ opgeleverd, waaraan een keur aan Deltion medewerkers een jaar lang heeft gewerkt. Niet enkel mensen van innovatie, ICT en kwaliteitszorg, maar juist ook docent, onderwijsmanager en onderwijsadviseurs.
Het resultaat is een uitgebreid en verhalend advies dat de lezer meeneemt in het waarom, wat en hoe van data-ondersteund onderwijs in de instelling. Het is geen document waarin veel data-abracadabra wordt gebruikt, maar bevat daarentegen info over visie, de huidige stand van zaken, de ambitie en een aanzet tot een plan van aanpak. 

In samenwerking met MBO Digitaal is het advies omgezet in een template dat, geheel in de Deltion traditie, vrij door elke instelling te gebruiken is. Het geanonimiseerde advies inclusief template vind je hier: https://xerte.deltion.nl/play.php?template_id=8220

Het advies beschrijft eigenlijk twee strategieën:

1.     Verandering van de organisatie.
Vaak wordt gedacht dat de realisatie van data-ondersteund onderwijs een technische exercitie is. Dat is maar ten dele waar, het is vooral een organisatorische opgave. De verzameling, analyse en gebruik van studiedata vraagt verdere ontwikkeling van verschillende randvoorwaarden binnen de bedrijfsvoering.

2.     Ophalen van vragen uit het onderwijs.
De organisatie klaar maken voor data-ondersteund onderwijs is één, het ophalen van vragen naar het gebruik van studiedata is minstens net zo belangrijk. Veel docenten (én studenten) weten niet wat de mogelijkheden zijn om met gebruik van studiedata hun onderwijs te verbeteren, waardoor de (latente) vraag om die data te kunnen gebruiken niet gesteld zal worden.

In het advies is dus het veranderingsproces van de organisatie én het ophalen van de vraag uit het onderwijs meegenomen. 

Wat kun je met dit advies in jouw eigen instelling?
We hopen dat de inhoud van dit advies je inzicht geeft in de stappen die je moet nemen om met data dicht op het onderwijsproces te kunnen gaan werken. Het Deltion is al even op weg, begin je net, dan is zo'n uitgebreid schrijven niet aan de orde. Begin dan met het formuleren van een visie op het gebruik van (studie)data in het onderwijs. Of, als die er al is, met een scan als de Quickscan Studiedata om de huidige stand van zaken te beschrijven en een ambitie vast te stellen.
En schuif natuurlijk aan bij de datadinsdag op 12 maart!

Reacties