Deltion op weg naar data-ondersteund onderwijs.


Vandaag hebben we binnen Deltion de eerste concrete stap gezet naar data-ondersteund onderwijs. Na een lange voorbereiding gaan we op reis om in een leertraject te te zien hoe we data optimaal kunnen benutten in het onderwijsproces. Dit traject staat niet op zich, het is onderdeel van ons masterplan digitalisering. Daarin wordt daarnaast onder meer gewerkt aan een datafundament en een nieuw ecosysteem voor een digitale leer- en werkomgeving.

De opdracht voor mijn projectgroep is vrij simpel: "Maak data-ondersteund onderwijs op het Deltion College mogelijk, als onderdeel van de Koersnotitie blended leren en het masterplan digitalisering DOEN" (Doorontwikkeling Onderwijs Echt Nu). 

Onze scope ligt daarbij op twee gebieden:

  1. De mogelijkheid creëren om op basis van data inzicht te krijgen en te gebruiken in het leer- en onderwijsproces. We doen dit met verschillende pilots.
  2. Een stip zetten aan de Deltion-horizon om als organisatie datavolwassen te worden. Hiervoor kijken we op afstand naar de pilots om te zien hoe de beschikbaarheid en het gebruik van studiedata is, hoe we de belanghebbenden betrekken en welke processen er moeten worden ingericht.
Deze twee deelgebieden zijn complementair en onderling voorwaardelijk en versterken elkaar in uitvoering. Door in pilots te werken aan inzicht op basis van data, wordt al lerend gebouwd aan een datavolwassen organisatie. Zonder te groeien in een datavolwassen organisatie op zijn beurt, ontstaat geen volledig inzicht in het leer- en onderwijsproces.
Wij gaan op reis, zonder exacte route
Het bijzondere aan het traject is dat we met elkaar op reis gaan, zonder exact te weten welke route we gaan lopen. Om in deze beeldspraak te blijven: het startpunt en de gids is voor ons de Quick Scan Studiedata waarmee we de nulmeting én de ambitie bepalen.
We willen als gezegd vooral leren, daar gebruiken we de innovatiecircel van John Schobben voor (https://www.sambo-ict.nl/2021/06/de-zes-stappen-uit-de-innovatiecirkel-als-houvast-bij-digitalisering/). 
Dit jaar zal ik af en toe een reisverslag maken en dat hier publiceren.


Reacties