Data-ondersteund onderwijs op Deltion: van inventarisatie naar inrichting

Al eerder beschreef ik in dit blog dat Deltion de reis heeft ingezet naar data-ondersteund onderwijs. We verwachtten eind 2021 een lange tocht, met slechts een globale route in onze binnenzak. Een wendbaar leertraject waarin we uiteindelijk te weten zouden komen hoe we binnen ons ROC data-ondersteund onderwijs zouden moeten gaan realiseren. Na een enerverende en gave reis ligt ons eerste advies nu (mei 2023) in concept op tafel. Hierin beschrijven we wat we in de inrichtingsfase moeten gaan doen. Het is nu nog niet aan de orde om ons advies met je te delen. In wat algemenere zin bespreek ik hier wel hoe het is opgebouwd, wat we geprobeerd hebben te bereiken en welke succesfactoren een rol spelen.

Studiedata, learning analytics, data-ondersteund onderwijs: vaak geen onderwerpen waarvoor onderwijsmensen op het puntje van hun stoel gaan zitten. Laat staan dat de relevantie en urgentie van het realiseren van data-ondersteund onderwijs wordt gevoeld. Een deel van ons advies gaat dan ook over legitimatie. Wat is het, wat draagt het bij aan het behalen van de ambities van de instelling, wat is de urgentie? En: welke ervaringen zijn er al in het primair proces opgedaan, welke vragen leven er en wat zijn de geleerde lessen?
We hebben dat geprobeerd zo verhalend mogelijk te brengen, oa door gebruik van video-materiaal. 

Behalve een visie op het gebruik van studiedata beschrijven we ook onze ambitie en welke stappen we moeten nemen om daar te komen. Daarvoor moet je natuurlijk ook eerst weten waar je staat. We hebben voor de nulmeting en bepaling van onze ambitie gebruik gemaakt van de Quickscan Studiedata die door de Zone Studiedata en Doorpakken op Digitalisering is ontwikkeld.
Het uiteindelijke advies beschrijft per dimensie uit het datavolwassenheidsmodel welke stappen Deltion moet nemen om in het gewenste niveau te kunnen komen. Dit levert al een klein plan van aanpak op voor de volgende fase van het traject.

Mijn eigen tekst lezend lijkt het een strak lineair proces. Regel dit en regel dat, doe eerst dit en dan dat. Appeltje. Eitje. Niets is echter minder waar. Door de integraliteit, complexiteit, de hoeveelheid stakeholders én de vaak nog latente vraag uit het onderwijs naar de inzet van studiedata een niet te onderschatten traject.  Ook in de inrichting- en implementatiefase weten we nog steeds niet precies hoe we de stappen moeten nemen. We blijven leren.

De succesfactoren tot nu toe? Wees je ervan bewust dat het realiseren van data-ondersteund onderwijs vooral een organisatorische kwestie is. Als tweede: kies een wendbare en lerende aanpak. En tenslotte de belangrijkste: doe het samen met het onderwijs. Zodra die het op z'n heupen krijgt en de goede vragen gaat stellen gaat het snel. Neem ons team Travel, Leisure & Hospitality waaruit collega's vol passie hebben deelgenomen aan de Leergang Leadership challenge met data analytics (een must-do!). Jorik Kamphof vertelt waar dit onderwijsteam tegenaan loopt.Reacties