Hoe start je met het gebruik van studiedata in jouw instelling?Een veelgehoorde vraag als het gaat om studiedata is: “Hoe moeten we starten met het gebruik van data in ons onderwijs?” Een mogelijk antwoord is om de Quickscan studiedata te gaan gebruiken.
Tijdens de eerste datadinsdag van het programma Doorpakken op digitalisering op 12 oktober werd de Quickscan gelanceerd en er werd ingegaan op achtergronden en gebruiksmogelijkheden.

Tom Konings (Breda University of Applied Sciences) geeft aan dat het onderwijs steeds meer gebruik wil maken van studiedata. Om de organisatie hierop in te richten, wordt het volwassenheidsmodel gebruikt. Dit model kun je gebruiken om te zien hoe datavolwassen de organisatie is en wat de stip op de horizon is.

Wat het volwassenheidsmodel is en hoe de Quickscan studiedata kan helpen te groeien in datavolwasssenheid, wordt door Rogier van de Wetering (Open Universiteit) in deze video uitgelegd: https://youtu.be/HOUIkQH3PwA  

Tom benadrukt dat de samenhang tussen de pijlers ontzettend belangrijk is. Regel 1 is eigenlijk: Het niveau moet op alle pijlers ongeveer even hoog zijn, dus in balans. Is de uitkomst van de quickscan bijvoorbeeld dat het onderdeel Mens & Cultuur achterblijft bij de andere pijlers, dan is het zaak om je eerst te richten op het op niveau brengen van die achtergebleven dimensie.

Het volwassenheidsmodel is dus de basis voor de Quickscan. De Quickscan gaat over de randvoorwaarden om inzichten te krijgen. Waar sta je, waar wil je heen en wat zijn dan jouw te nemen stappen? De gebruikte methodiek van de scan (de software van Praioritize) levert je een persoonlijk dashboard op en linkt je ook nog eens met instellingen die wat hoger of wat lager op 'de ladder ' staan. Je bouwt er dus tevens een netwerk mee op.

Een scan, en dan?
Justian Knobbout (Hogeschool Utrecht en Data Analytix) gaat in hoe je kunt groeien in datavolwassenheid. Volgens hem zitten de meeste instellingen wat Learning Analytics betreft in niveau 1. Als je wil opschalen naar niveau 2, dan is dat niet makkelijk. Je krijgt te maken met technische randvoorwaarden, met AVG, beleid en visie. Zaken waar je als pionier niet zoveel aan kunt en misschien wel wil doen. 

Hoe kun je die groei realiseren? Justian geeft aan dat de vijf pijlers, de dimensies, nauw met elkaar samenhangen. Hij heeft drie multidimensionale thema’s geïdentificeerd die dwars door de pijlers heen, op allerlei plekken, raakvlakken hebben. Dit zijn de thema’s Studiedata, Processen en Stakeholders.  Zijn advies is dan ook je in de concrete aanpak op deze drie thema’s te richten. Je pakt dan als vanzelf alle pijlers mee. Justian legt een en ander in deze video uit: https://youtu.be/Od9NUODCh5o .

De drie multidimentionele thema’s

  1. Het eerste multidimentionale thema is de beschikbaarheid en het gebruik van studiedata. Welke stappen moet je ondernemen om dit goed in te regelen? Rogier legt het hier uit: https://youtu.be/SReQCiguAc0 
  2. Alleen door de juiste stakeholders (studenten, docenten, beleidsmakers, onderwijskundigen, ict medewerkers…) te betrekken kun je studiedata in je organisatie optimaal benutten. Justian geeft je tips en tricks om hiermee aan de slag te gaan: https://youtu.be/BMXINEln-dI 
  3. Het derde thema tenslotte, gaat over processen. Met welke processen moet je rekening houden en welke processen moeten er rondom studiedata worden ingericht? https://youtu.be/KJD_VXjEtWU 

De Quickscan staat open voor medewerkers uit het wo, hbo en mbo en is gratis te gebruiken. Je vindt ‘m op de websites van saMBO-ICT en de het versnellingsplan. De quickscan is inhoudelijk ontwikkeld in samenwerking met de Open Universiteit en Rogier van de Wetering (OU). De nieuwe digitale versie van de quickscan is een samenwerking van de Zone Studiedata met saMBO-ICT.

Meer weten over de datadinsdagen? Kijk dan hier.

Reacties