Maak het verschil in 20 minuten

Eén van de speerpunten in het mbo, en zeker ook op het Deltion College, is het ontwikkelen van gepersonaliseerd en flexibel leren; onderwijs dat studenten keuzevrijheid biedt. Het onderwijs gaat daarin niet uit van een vast opleidingsprogramma, maar kan afgestemd worden op de wensen en voorkeuren van een student en stelt hen in staat een eigen leerroute te bepalen.

Eén van de manieren om tot dit gepersonaliseerd en flexibel leren te komen is het gebruik van online micro-modules. Deze modules van maximaal 10 minuten doorlooptijd geven studenten de mogelijkheid flexibeler met hun onderwijsinhoud aan het werk te gaan, zich beter op bijeenkomsten voor te bereiden of de theorie later nog eens door te nemen. Doordat de studentactiviteiten in deze modules kan worden opgeslagen is er zicht op wat studenten (individueel of als groep) wel of niet begrijpen: de basis voor onderwijs op maat.
Kwaliteit uit zich niet enkel in de onderwijskwaliteit, maar ook in de professionaliteit van de medewerkers. Leraren moeten de mogelijkheid hebben om als onderwijsprofessionals aan hun pedagogische en didactische vaardigheden te werken. Als het gaat om het gebruik van leertechnologie is dat wel eens lastig. Om het voor leraren zo makkelijk mogelijk te maken de genoemde contextrijke en activerende online micro-modules te ontwikkelen en in het onderwijs te gebruiken heeft het MICT van het Deltion College invulbare voorbeelden (‘recepten’) ontwikkeld. De bedoeling is dat een leraar zo'n recept in 20 minuten kan vullen. Net zo snel als het maken van een Powerpoint.

In onderstaande presentatie vind je zeven infographics. Daarin worden de recepten aan je voorgesteld.Recepten zijn voorgebakken online micro-modules die in specifieke onderwijssituaties in te zetten zijn. Alle beschikbare recepten (we hebben er nu zeven) geven op een heel concrete manier invulling aan contextrijk, flexibel en gepersonaliseerd leren. De recepten zijn simpel en snel te vullen; ze hebben een vaste opbouw en de didactiek is geborgd. Je kunt ze makkelijk inzetten in je eigen onderwijs, ze activeren studenten en nodigen uit tot gebruik. De recepten kunnen desgewenst leerresultaten opslaan en in een dashboard presenteren zodat je studentresultaten kunt uitlezen. Zo leer je uit data en stem je je didactisch handelen daar op af.

Meer info op https://xerte.deltion.nl/play.php?template_id=1064 

Ook heeft OCW een korte video gemaakt over onze recepten


 

Reacties