Inrichten flexibele en persoonlijke leeromgeving - OWD19

Het VUmc werkt aan de inrichting van de digitale leeromgeving met het functioneel model van SURF. Maar waar SURF werkt met een fictieve experimenteeromgeving, is het VUmc afhankelijk van leveranciers. In een presentatie tijdens De Onderwijsdagen werd uitgelegd wat het in de praktijk betekent om een dergelijke leeromgeving te realiseren. 

Op basis van het concept van SURF over een persoonlijke en dynamische leeromgeving wordt er op dit moment een een nieuwe FPLO (Flexibele en persoonlijke leeromgeving) ontwikkeld.
Aanleiding hiervoor was het aflopen van het contract met de huidige leverancier. Men was niet tevreden over deze omgeving en voelde zich te veel afhankelijk van de leverancier, veranderingen in functionaliteiten waren niet mogelijk of kostbaar. Daarom ging men op zoek naar een nieuwe omgeving waar meer invloed op uit te oefenen is.

De leervisie waarop het VUmc zich baseert bestaat uit drie pijlers:
- leven lang leren
- leren op de werkplek
- leren doe je samen onder eigen verantwoordelijkheid

Het Surf concept gaat uit van drie delen: burcht, stad en landschap.
Je deelt alle functies op in componenten (SURF kent er 13) die elk in één van de drie delen wordt geplaatst. In de burcht vind je de kerncomponenten. In de stad vindt het echte leren plaats, er wordt gebruik gemaakt van info uit de burcht. In het landschap zijn studenten vrij hun eigen applicaties te kiezen. Er is sprake van een tussenlaag waar je alle componenten aan hangt, elke applicatie dekt een component af. Je kunt er makkelijk een applicatie uithalen en deze vervangen door een andere.

Men is begonnen met het in kaart brengen van de huidige infrastructuur. Opgemerkt werd dat een en ander organisch gegroeid is en dat men te veel afhankelijk werd van één systeem.
Dat wat in kaart is gebracht is vervolgens gemapt op de componenten uit het SURF concept. Daarna is hiervan er een architectuurplaat gemaakt. Connectoren zorgen dat elke applicatie kan praten met de tussenlaag, op deze manier wordt gezorgd voor een standaard in de communicatie.

Ook is er een portaal ontworpen: wat moeten de verschillende gebruikers (meerdere doelgroepen) zien? Er is daarna op detail uitgewerkt hoe de componenten moeten werken en uitwisselen via connectoren. Tenslotte is er een demo ontwikkeld (POC) en getest bij doelgroep.
Handig? Ja! Is het schaalbaar? Ja!

Het is wel lastig om dit concept over de bühne te krijgen bij de leveranciers.
"Jouw stukje moet enkel dit en dit afdekken".  "Ja maar we kunnen ook dat", "Nee, we willen enkel dit en dit".
Bedrijven willen gewoon een implementatie doen. De instelling wil echter niet enkel een implementatie, maar wil samen op een agile wijze de componenten neerzetten.

Spanningsveld is ook de vraag of je een systeem wil implementeren of software ontwikkelen? Is open source altijd handig of moet het SaaS zijn?

Waar staat men nu?
Moodle partner is geselecteerd, er ligt offerte van een Sis en men is op zoek naar de componenten portaal, tussenlaag en LRS.

Door het opknippen in allerlei componenten blijven de kosten laag per component en is men niet aanbestedingsplichtig.

Reacties