Educatieve badges met Rick West - OWD19

Rick West, associate professor aan de Brigham Young University in Utah (VS), werkt sinds 2012 aan het concept van educatieve badges. Tijdens een sabbatical in Nederland interviewde hij de pilotprojecten met Edubadges van SURF. Op de Onderwijsdagen verzorgde hij een featured sessie; in de Wacky Learning Space konden we hier verder met hem over doorpraten.

De EDUbadges zoals die bij de SURF pilot worden gebruikt zijn geënt op de badges standaarden. Badges, ook EDUbadges, zijn dus internationaal uit te wisselen. Rick vertelt dat badges in de VS niet door alle onderwijsinstellingen worden gebruikt. Vooral goed bekende instellingen denken de badges niet nodig te hebben. Maar, zoals Rick lachend zei: zodra Google aangeeft dat ze enkel mensen met Badges gaan aannemen, zullen ze wel moeten. Vooral beroepsonderwijs en community colleges doen in de VS aan microcredentialing met badges.
Ik vroeg Rick in hoeverre in Amerika badges ook worden gebruikt in niet-formele situaties. Hij geeft een universiteit in Oklahoma als voorbeeld. Zij hebben hun academisch onderwijs 'verbadgd', maar daarnaast ook een zuil aan 'Transformative Learning' opgezet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Global citizenship, leadership e.d.. Voor deze zuil worden ook badges uitgegeven. 

Interessant aan badges is dat je badges van anderen kunt 'endorsen' (waarderen). Zo kun je als onderwijsinstelling badges die verdiend zijn in het bedrijfsleven endorsen, maar andersom kan dat ook. Bedrijven kunnen op scholen behaalde EDUbadges endorsen. Natuurlijk kan dat ook met badges die door andere partijen als scholen en bedrijven zijn uitgegeven. Endorsen kan de waarde van een badge vergroten.
Badges uitwisselen tussen onderwijsinstellingen is ook een mogelijkheid. Rick geeft het voorbeeld van twee Nederlandse universiteiten die samen een badge én een standaard hebben gecreëerd voor digitale geletterdheid.  Zo'n verdiende badges kan dus ook meegenomen worden naar de andere instelling.

Volgens Rick hoeven badges van een instelling niet eenduidig te zijn in waarde. De ene badge kan best een aantal credits waard zijn, terwijl de ander geen credits vertegenwoordigd.

Al discussiërend bespraken we manieren waarop je, nu het realiseren van de badge infrastructuur al een eind op weg is, een volgende stap kunt doen in je instelling. Rick geeft aan dat je gewoon aan de bak moet. Zoek een opleidingsprogramma waarbij het gaat werken en probeer het uit. 
In dit kader lijkt het mij een top idee om de niveaus uit het European Framework for the Digital Competence of Educators (DigiCompEdu) te voorzien van badges. Dit framework waarin de competenties voor leraren op het gebied van het gebruik van ICT in het onderwijs worden beschreven is hier heel geschikt voor. Het bestaat uit meerdere niveaus verspreid over meerdere thema's en raakt alle leraren in alle schoolsoorten. Daarnaast heeft het ook nog eens een landelijke dekking. Ideaal voor een proof of concept dus.

Reacties