De kracht van een pop-up escaperoom - OWD19


De VU zette tijdens de introductiedagen een pop-up escaperoom in om studenten ervaring op te laten doen met 21st century skills. Uit de evaluatie blijkt dat dit het meest gewaardeerde onderdeel was van de introductiedagen. Tijdens een goed bezochte presentatie op De Onderwijsdagen lieten de presentatoren Sylvia Moes en Rogier van de Blaak zien hoe deze pop-up escaperoom in relatief korte tijd, met weinig middelen, tot stand is gekomen. De presentatoren hopen op een virtueel netwerk zodat voorbeelden en opdrachten in de toekomst gemakkelijk met elkaar te delen zijn.

Voorheen werden er op de VU tijdens de introductiedagen presentaties of workshops gegeven over informatievaardigheden. Men viel niet op tussen het geweld van de andere stands en activiteiten en een en ander was verre van interactief. Daarom is twee jaar geleden gestart met een pop-up escaperoom over informatievaardigheden. Een pup-up escaperoom is een tijdelijke en snel op en af te breken fysieke escaperoom.
Er wordt hier gebruik gemaakt van drie opdrachten, verstopt in de ruimte. Elk antwoord geeft een hint waar de andere opdrachten te vinden zijn. Men moet verschillende vaardigheden gebruiken: hoe zoek je, is de info bruikbaar, etc. Natuurlijk moest er uiteindelijk ontsnapt worden uit de ruimte.

De inrichting van de escaperoom sluit in dit geval aan op de onderwijsomgeving: wat kun je gebruiken binnen de UB als je onderzoek gaat doen? Er staan dus een bureau van een wetenschapper, een vergadertafel, een tafel met computer en boekenkasten. De opdrachten sluiten aan op een theoretisch kader:  focus op strategisch zoeken, beoordelen van betrouwbaarheid, misbruik van informatie en metaliteracy (in teamverband). 

Zoals gezegd is de pop-up escaperoom nu twee jaar gebruikt. Het eerste jaar helemaal achter in de bibliotheek. Men moest vooraf inschrijven voor deelname. In het tweede jaar is er een container op het middenterrein geplaatst waarin de pop-up escaperoom werd opgebouwd. Hierdoor was er veel meer aanloop en bleek een inschrijfsysteem niet meer nodig.

Reacties
De reacties zijn positief. Sterker nog: men ontving van studenten de hoogste waardering van de activiteiten van de introductiedagen. Studenten hebben een grote interesse in de antwoorden en zijn teleurgesteld wanneer het niet lukte. Opbrengst is dat studenten op deze manier al bij de aanvang van de studie bewust worden van de importantie van deze informatievaardigheden. Het is dan makkelijker hier later in de studie op aan te haken

Tips
Hou het simpel, de escaperoom moet makkelijk af te breken zijn en op te bouwen. De locatie is koning.  Dwe tijdsbesteding om dit op te zetten is ongeveer 90 uur (ontwerpen, materiaal regelen, ideeën uitwerken, opzetten en afbreken en uitvoeren). In volgende jaren na de start kun je rekenen op ongeveer de helft aan uren.

Doorontwikkeling
De mensen van de UB van de VU willen meer thematisch op erfgoedobjecten gaan werken (bv dagboek van iemand), Er is dan meer mogelijk met storytelling, bv een escaperoom gebaseerd op de kamer van de schrijver van dagboek. Door middel van video (bv van de persoon die het dagboek heeft geschreven) kan de student nog beter meegenomen worden.

Uitwisseling kennis
Er zijn meerdere escaperooms in onderwijsinstellingen. Het zou mooi zijn om opdrachten, vragen en vormen uit te wisselen. Het onderwijs kan dan voortbouwen op ervaringen. De meerderheid van de aanwezigen bleikt tijdens een peiling meer dan bereid te zijn zo'n netwerk op te bouwen.

Link naar de presentatie op SlideShare

Reacties