Aan de slag met de strategische agenda digitalisering MBO - OWD19

In het voorjaar van 2019 is de strategische agenda digitalisering mbo gepresenteerd, de gezamenlijke digitaliseringsagenda van de MBO Raad, saMBO-ICT, Kennisnet en SURF. Deze agenda kent veel samenhang met bijvoorbeeld het versnellingsplan van het hoger onderwijs. Verschil is er ook: de MBO agenda gaat voor concrete tastbare resultaten. Zo is het MBO begonnen met de invoering van i-coaches, daarna volgt onderzoek naar resultaten  en verbetering. Hier laat zich het cultuurverschil zien. De MBOdynamiek is anders dan die in het HO, waar doorgaans wat langer over de start van een innovatie wordt gedaan. Jammer dan ook dat er slechts een handvol belangstellenden in de zaal zat. Er valt over en weer veel te leren.

De digitaliseringsagenda bestaat uit 3 hoofdrichtingen:
  1. Inhoud van het onderwijs aanpassen
  2. Flexibilisering van het onderwijs realiseren
  3. Digitalisering van het leren faciliteren
Je ziet dezelfde onderwerpen in deze agenda en die van het PO en HO/WO: ondersteuning docenten, onderwijslogistiek, leermiddelen en innovatie. Leven lang ontwikkelen is het overkoepelende begrip.

De agenda bestaat uit een aantal thema's.
A. Leven Lang ontwikkelen
  • modulair werken, Just in Time werken, modulair certificeren.
B. Digitaal burgerschap. Wat voor vaardigheden  hebben studenten en docenten nodig?
  • Klaar voor de 21ste eeuw, vaardig en kritisch? Op zoek naar hoe je dit als onderwijsinhoud definieert. Hoe professionaliseer je en zorg je voor voldoende leermiddelen op dit gebied?
C. Leermiddelen. Het flexibel inzetten van leermiddelen moet makkelijk worden.
  • Flexibel, beschikbaar, bruikbaar. Regie op content en ontsluiting
D. Onderwijslogistiek. Brengt de onderwijsleervraag van de student en het onderwijsaanbod van de mbo instelling op een passende en effectieve wijze bij elkaar. Aan welke knoppen kunnen we wel draaien en welke niet? Kunnen we wellicht in concept een configurator maken om flexibilisering vorm te geven?
  • Randvoorwaarden, keuzes maken. Voorwaarde voor flexibilisering
E. Dossier voor iedere student. Student is eigenaar van zijn gegevens. Hoe ga je hier nu mee om over instellingen heen?  Grenzen tussen opleidingen, instellingen en bedrijven vervagen.
  • Van eigen systemen naar collectieve voorzieningen.
F. Ondersteuning van docenten. Docenten kunnen zich ontwikkelen en worden daarin gefaciliteerd.
  • ICT bekwaamheid, hulp op afroep, leren van je peers, bottom-up ontwikkelen, top down faciliteren.
G. Data ondersteund onderwijs. Hoe gebruiken we data om het onderwijs te verbeteren?
  • Learner analytics / learning anaytics / institution analytics? In ieder geval data om het onderwijs te verbeteren
H. Innovatie. Een wijziging op inhoud of organisatie van het onderwijs met een positief effect op het uitvoeren van de wettelijke opdracht.
De andere thema's kennen werkgroepen die met het betreffende onderwerp aan het werk gaan. Dit thema heeft dat niet: Experts zijn elk aangesloten bij een andere themagroep en kunnen zo kennis opschalen. Ze inspireren, jagen aan, verbinden en wisselen uit.

Start programma is voorzien in januari 2020, het programma loopt tot eind 2022. Wel moet MBOraad nog akkoord gaan en moet er subsidie van ministerie komen (wordt positief tegemoet gezien).

Zie ook het blog van Joël de Bruijn die hier eerder over berichtte.

Reacties