Gebruik data om je onderwijs te verbeteren - Learning analytics in je les

Na jaren beginnen verwachtingen rond Learning Analytics uit te komen.
Learning Analytics, het kunnen analyseren van studentresultaten rond je les, is al jaren een belofte. Op het Deltion college zijn we er gewoon mee aan het werk gegaan. Met mooie en onverwachte resultaten. In 2019 hebben we geëxperimenteerd met het ondersteunen van onderwijs met data. De komende tijd gaan we beslissen of we het experiment met Learning analytics in pilotvorm gaan uitvoeren en onderzoeken op mogelijke invloed op de onderwijskwaliteit. De leraren willen wel!

In ons experiment richten we ons op data die de leraar direct in zijn of haar onderwijs kan gebruiken om de les te verbeteren. We doen dat door inzet van microleren met online modules die online studentactiviteiten tracken, opslaan en visualiseren. We gebruiken hiervoor Xerte, xAPI en een Learning Record Store.
Om het ontwikkelen van online modules door leraren zelf te bevorderen hebben we in Xerte, onze auteurstool voor online modules, templates (recepten) gemaakt. Deze templates 'dekken' elk een onderwijscontext. Denk aan het aanbieden van casuïstiek, leren van een begrip, flipping the classroom of leren hoe een procedure in elkaar zit.

Een voorbeeld uit de praktijk is onderstaande ingesloten module die in een flip the classroomsituatie kan worden ingezet. Alle tekst die in deze module tussen haken staat moet de leraar aanpassen in Xerte.Alle data die door de module wordt gegenereerd komt in een Learning Record Store terecht die door een dashboard kan worden uitgelezen. Een voorbeeld van zo'n Xerte dashboard vind je hieronder weergegeven.


De leraar kan dit dashboard op verschillende manieren gebruiken op groepsniveau, maar ook individueel.
Controle
Heeft de student de video bekeken en hoe lang, heeft de student alles doorgenomen / alle vragen beantwoord. Dus: heeft de student zich voorbereid op de les?
Begeleiding
Wat heeft de student opgestoken van de video? Waar zitten hiaten, wat snapt hij wel en niet, wat zijn de leervragen.
Voorbereiding van de les
Wat denkt de groep geleerd te hebben? Wat snapt men nog niet?
Evaluatie van het onderwijs
Welke vragen worden grotendeels fout beantwoord? Waar haken studenten af? Wat leren studenten van mijn lessen?

De data die in een dashboard wordt getoond is afkomstig van één flitsles. Alle data van één vak of thema zegt al wat meer en hoe meer er breed in het onderwijs verzameld wordt, des te meer inzicht dit geeft in grotere verbanden. Op dit moment lukt dat nog niet, maar dat geeft niet. Ik vind het belangrijk klein te beginnen: in de les bij een specifieke groep en individuele studenten. Na verloop van tijd kunnen we vast meer met de data, maar dat heeft bij mij geen prioriteit. Ik wil data-ondersteund onderwijs, geen datagestuurd onderwijs.
Op dit moment gebruiken we één bron: de Xerte modules. Het streven is om de LRS ook vanuit andere bronnen te vullen. Denk aan VR, games, materialen van uitgevers, etc.

Als je eens wilt zien wat er gebeurt als je data in een LRS opslaat, adviseer ik je hier Xerte voor uit te proberen. Lees deze twee blogberichten van Pierre Gorissen hiervoor eens door: deze en deze.

Reacties