Live online leren in de BBL voor verpleegkundigen.

Het Mondriaan College is een pilot gestart waarin ze aan het werk zijn gegaan met een online school voor verpleegkunde. Jeanette Brulez, leraar verpleegkunde werkt hierin 20 weken lang met een vierde jaars groep BBL van 33 studenten . Het gaat om vooral om samenwerkend online leren.
De voordelen zijn legio: Het werk, de praktijk, wordt verbonden met de school. Experts kunnen zonder reistijd binnengehaald worden, er zijn flexibele lestijden, de lesplek zelf is flexibel en het verbetert de digitale vaardigheden van de student. Doordat de student synchroon met de leraar communiceert geldt het als BOT (begeleide onderwijstijd).


Het pilot-onderwerp, gekozen door de studenten zelf, was ‘Klinisch redeneren in acute zorgsituaties’ . Gekozen is voor expert colleges online, samenwerkingsopdrachten klinisch redeneren en leraren begeleiding (live). Het gebruikte pakket is Webex. Het onderwijs is een mengeling van een online school en scenariotrainingen met acteurs. Er wordt drie dagen online onderwijs gevolgd en 1 dag scenariotrainingen op locatie. In eerste instantie werd van 9 tot 18 uur online gewerkt, maar dat bleek te lang.

De live online leeromgeving bestaat uit drie delen: een online school (ELO), een online klas en een online community met een eigen werkruimte.
Elearning wordt door studenten zelfstandig gevolgd, maar wel gelijktijdig. Er kunnen online vragen gesteld worden aan de leraar. De rest van de klas kan de vragen ook zien.

Online wordt er vooral ingestoken op samenwerkend leren. Daarin is er sprake van wederzijdse afhankelijkheid, individuele verantwoordelijkheid, onderlinge interactie, aandacht voor individuele samenwerkingsaspecten (1-op-1 gesprekken en peerbeoordeling) en monitoren van het groepsproces door de leraar. Wat bij online samenwerkend leren goed werkt is om studenten in teams van 6-8 personen bepaalde rollen te geven: teamleider, secretaris, EBP-professional en gezondheidsbevorderaar.

Een kijkje in de klas


Didactiek Online college
De didactiek moet interactief zijn, houd de studenten constant bij de les door hen dingen te laten doen: gebruik van quizzes, antwoord chatten, tekenen aanwijzen iop het virtuele schoolbord en elkaar korte presentaties laten geven.
Mondriaan werkt met een bedrijf: Learning Connected. Zij zorgen voor een opleiding voor de docenten (het is de bedoeling dat leraren worden opgeleid tot online docent), de technische ondersteuning en het LMS.

Reacties