Anderhalf jaar gepersonaliseerd leren.

De opleiding PW van het ROC Nijmegen werkt sinds 2017 vanuit de principes van gepersonaliseerd leren. Waarom is die keuze gemaakt, hoe ziet het concept eruit en wat zijn de successen en leermomenten? Verslag van een workshop op de VCI conferentie van 2019.

In het voorstelrondje valt al op dat de leraren zich leercoaches noemen en dat er een opleidingsregiseur is. In het eerste deel van de workshop wordt uitgelegd hoe het verandertraject naar deze vorm van onderwijs doorlopen is.
  1. Diagnose. Welke knelpunten zijn er, welke randvoorwoorden zijn nodig. Wat is de verandercapaciteit en de veranderbereidheid?
  2. Visie en strategie. Je gaat de visie op leren vernieuwen en herijken. Je gaat naar de strategie kijken, hoe ga je eea realiseren? 
  3. Ontwerpen en ontwikkelen. Vertaling van abstract model naar de practische werkelijkheid. Een enorme uitdaging. Autonomie, competentie en verbondenheid, daar gaat het om (fairness, Cozijnsen & Vrakking, 2013, p 30) 
  4. Implementeren. Draagvlakbehoud! Het kan daardoor wel gebeuren dat de implementatie te traag gaat. Er moet dus een goede communicatie en infornatieverschaffing. Verandering is onomkeerbaar, dat moet duidelijk zijn. 
  5. Evalueren en continueren. Een veranderproject stopt nooit echt. Dus een goede PDCA, of beter PDLR (Plan Do Learn Reflect)

In groepen met personen uit dezelfde ‘ fase’ wordt in de workshop besproken welke uitdagingen, vragen, belemmeringen en kansen er zijn. In onze groep (fase 3) kwam er bijvoorbeeld naar voren dat er een kapstok / framework moet zijn om onderwijs ‘aan op te hangen’ .

De student kan op vijf manier met zijn of haar leervraag aan de slag om het framewerk te vullen:

1. BPV opdracht
2. project (beide gestuurd)
3. Iets dat je niet beheerst op BPV, met leercoach kijkje hoe je dat kunt leren
4. Gat in je lijst
5. Leren buiten school, bv vrijwilligerswerk.

Je moet oppassen dat het geen vinklijstje wordt: het moet ontwikkelingsgericht zijn,
De leercyclus van de student staat centraal. Leren doe je altijd en oneindig. Er zijn geen groepen, maar individuele leerders. Wel moet je wel stimuleren dat men in (informele) groepen samenwerkt.
Versnellen of vertragen kan niet: je doet het in je eigen tempo. Je bent klaar als je klaar bent.


Reacties