Training (synchroon) afstandsonderwijs

Het ROC Deltion College maakt in opdracht van de provincie Overijssel een training afstandsonderwijs voor leraren. De training wordt gefinancierd door het ministerie van I&M. 
Uitgangspunt is synchroon afstandsonderwijs. Ook wordt ingegaan op de mogelijkheden van begeleiding op afstand van de stage (BPV). De training wordt op een blended manier verzorgd: een aantal klassikale en online bijeenkomsten wordt afgewisseld door online modules (zie de afbeelding).

Op dit moment (maart 2017) wordt de eerste training intern gevold door een pilotgroep. Na evaluatie van deze pilot wordt een en ander bijgesteld en halverwege 2017 beschikbaar gesteld als open leermateriaal.

Het Deltion College heeft al veel ervaring opgedaan met het verzorgen van afstandsonderwijs. Na de eerste pilots een aantal jaren geleden wordt deze vorm van onderwijs door steeds meer opleidingsteams opgepakt, tot nu toe met groot succes. De teams zijn verspreid over diverse beroepsrichtingen binnen BOL en BBL. Ook de leeftijd van de deelnemende studenten varieert: van 16 tot 50 plus.

De ontwikkeling van de training is in handen van het Expertisecentrum Blended Leren van het Deltion College, Dit expertisecentrum begeleidt de Deltion Blended Coaches, en ontwikkelt trainingen op het gebied van Blended Leren.
De training wordt gemaakt door Jolanda van Til en mijzelf. De projectleiding wordt gedaan door AnneMarie Versloot.Reacties