Productiestraat e-learning, gegarandeerd interactief

Help! Steeds meer leermateriaal wordt als leunmaarlekkerachteruit materiaal onder de noemer e-learning online gezet. Met tekst, films, plaatjes en af en toe een open opdracht worden studenten in lange zelfstandig te volgen modules in de consumeer-en slaapstand gezet. Activerende didactiek is aan dit soort materiaal niet besteed. Niet meer gebruiken, niet meer doen. En als je weer ergens zo'n lange scrollbare pagina ziet, terugsturen naar de uitgever. Niet gebruiken! Punt. Het kan namelijk veel beter: zet met doordachte e-learning jouw studenten aan tot mentaal handelen.

Dit was ongeveer de strekking van mijn eerste workshop over de Deltion productiestraat e-learning op de CVI. Het Deltion maakt sinds enige tijd zelf e-learning modules die intern besteld worden door leraren in het proces rond het verblenden van het onderwijs. Aan de basis van deze e-learning ligt het model van mentaal handelen.

Leraren leveren hier de content aan, specialisten van het Media Informatie Centrum/ICT&Leren stellen vervolgens de e-learning samen. Er wordt gewerkt met scripts die deels door leraren en deels door de specialisten wordt ingevuld. In de onderstaande powerpoint vind je de procedure. Voor het script template en andere achterliggende onderwijskundige uitgangspunten kun je deze link gebruiken.
Het Deltion gebruikt overigens Xerte, een geweldig open source auteurstool die uiteraard gratis is, maar ook via Surf aangeschaft / gehost kan worden.


Reacties