Training Activerende Didactiek met ICT.

Al bijna een klassieke vraag: Hoe zorg je er voor dat (MBO)leraren bewuste keuzes gaan maken met betrekking tot de inzet van ICT in hun lessen?  Keuzes die gebaseerd zijn op kennis en ervaring in plaats van onderbuikgevoelens, keuzes die de meerwaarde van ICT een plaats geven die het verdient. Op het Deltion College zetten we hiervoor vanaf dit jaar de nieuwe, in eigen beheer geproduceerde blended training 'Activerende Didactiek met ICT' (ADmICT) in.

De training ADmICT is bedoeld om leraren bewust te maken hoe hun huidige onderwijs gebruik kan maken van ICT. Het gaat niet om nieuwe concepten, maar toepassingsmogelijkheden in de 'gewone' , reguliere lessen. In de laatste workshop van de training wordt door het gebruik van de DidactTool de transfer gemaakt naar blended leren.
De inhoud van de training is gebaseerd op de Kennisbasis ICT, de einddoelen van de lerarenopleiding en bestaat uit de e-learningonderdelen Didactische keuzes 1 en 2, Actieve instructie, Communicatie, Gestructureerd oefenen, Samenwerking, Actieve kennisconstructie en arrangeren, Begeleiden van studenten, Toetsing en evaluatie, Educatieve software en games. De studiebelasting is ongeveer 12 uur.

Het Deltion deelt bijna alle geproduceerde leerobjecten als videolessen en e-learningmodule als Open Educational Resources, dus ook de inhoud van deze training. Samen met gebruikers van andere ROC's willen we deze eerste versie van de training verder vervolmaken. Je kunt daarom via onderstaande link de Scorm- en bronbestanden downloaden en (her)gebruiken op je eigen school. We vragen enkel nieuwe afgeleide modules op hun beurt weer met het veld te delen, net als wij dat doen.

http://www.deltion.nl/vm/videolessen-en-e-learning/activerende-didactiek-met-ict

We zijn erg benieuwd naar jullie feedback. Tijdens de CVI conferentie in Groningen besteden we een workshop aan deze nieuwe training.

Creative Commons-Licentie
ADmICT van Deltion College valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
Gebaseerd op een werk op http://www.deltion.nl/vm/videolessen-en-e-learning/activerende-didactiek-met-ict.

Reacties