Begeleide onderwijstijd, ICT en onderzoek

Voor wie het gemist heeft: Op het Deltion College (MBO-onderwijs) hebben wij onderzoek gedaan naar manieren om onderwijskwaliteit te vergroten en tegelijkertijd de Begeleide OnderwijsTijd (BOT) opnieuw vorm te geven. Vier pilots waarin 'gewoon' afstandsleren, samenwerkend afstandsleren, BPVbegeleiding op afstand en blended leren werden uitgevoerd waren zó succesvol, dat zij vanaf nu in het reguliere onderwijs Deltion geïmplementeerd kunnen worden.

Mijn Deltion collega's en ik zijn van mening dat onderwijsvernieuwing waar het kan onderzocht zou moeten worden op de kwalitatieve invloed op het onderwijs. Er is bij het ontwerp van de zogenaamde eBOT pilots dan ook contact gezocht met Windesheim. Onder begeleiding Wim Trooster van het Lectoraat Onderwijs en ICT van Windesheim hebben Deltion masters Miranda Wichers Schreur-Kievit en Hilbert Otten onderzoek gedaan.
Het Deltion is overigens al een eind op weg, gezien de oprichting vorig jaar van het Masternetwerk. Ook de eerste MBO onderzoeksdag werd eind 2015 op het Deltion gehouden en mede door Delton georganiseerd (het onderzoek heeft overigens een aanmoedigings prijs gekregen in de categorie 'doorwerking').

Resultaat? In alle vier de pilots was de onderwijskwaliteit gelijk gebleven of gegroeid, met als positieve uitschieter de pilot Blended Leren. De inspectie heeft op ons verzoek meegekeken tijdens de uitvoering van de pilots; zij was erg enthousiast.

Het volledige onderzoeksrapport kun je hier downloaden. Wil je snel zien wat de vier pilots inhielden? Klik dan hier (linkupdate 19092019) voor korte filmpjes waarin we pilots aan je voorstellen.

Reacties