MOOC’s en MBO? Start een GLOOC!

Het HBO en WO krijgen samen 1 miljoen euro om online onderwijs verder te ontwikkelen. Prachtig, maar jammer dat het MBO nog niet genoemd wordt. Natuurlijk: MOOCS in het MBO zie ook ik niet zitten, maar een variant erop kan prachtige resultaten opleveren. Ik heb het dan over GLOOC’s: Guided & Linked Open Online Courses. 


Met een GLOOC faciliteer je een doorlopende leerlijn naar het MBO en verbind je onderwijsteams op een ROC met vakleraren op een VMBO.

Hoe werkt het? Een gedroomde voorbeeldsituatie. 
Studenten op een VMBO die een ICT opleiding willen volgen op een ROC kunnen alvast bepaalde MBO lesstof volgen op het VMBO. In dit voorbeeld het onderdeel ‘binair rekenen’. Dit doen ze onder begeleiding van hun eigen VMBO-leraar die gebruik maakt van een pakket weblectures / videolessen die door het ROC zijn gemaakt.
In dit voorbeeld ontvangt de leerling een certificaat na een toets die onder auspiciën van het ROC (wellicht op het VMBO) wordt afgenomen. Uiteraard gebeurt de feestelijke uitreiking van het certificaat op het ROC tijdens een feestelijke bijeenkomst op het ROC. Omdat de ICT-opleidingen van het ROC zeer flexibel zijn ingericht kunnen de betreffende studenten dit onderdeel simpelweg overslaan als ze de MBO opleiding gaan doen.

Aanpak 
Opleidingsteams van het ROC bepalen samen met vakleraren van VMBO scholen uit de regio welke onderdelen uit het onderwijsaanbod interessant zijn voor deze aanleverende scholen. Het ROC maakt hiervoor videolessen, eventueel aanvullend lesmateriaal en een docentenhandleiding. Iedereen kan vrij over de videolessen en het aanvullende materiaal beschikken via een website van het ROC. VMBO’ers krijgen er begeleiding bij.

Voordelen 
Deze aanpak heeft een aantal voordelen:
  1. Aankomende MBOstudenten maken kennis met een eventuele vervolgopleiding 
  2. Indien ze een toets met goed gevolg afleggen volgt vrijstelling in het MBO 
  3. Er worden verbindingen gelegd tussen opleidingsteams uit het MBO met vakleraren uit het VMBO. Samen bepalen zij de inhoud van de GLOOC’s 
  4. Leerlingen worden niet in het diepe gegooid, maar worden door hun eigen leraar begeleid. 
  5. Gemaakt materiaal is ook gewoon binnen het ROC te gebruiken in de reguliere situatie. 
Bestaat er al zoiets?
Op mijn ROC, het Deltion College in Zwolle, is er al een begin gemaakt met GLOOC’s. Er zijn videolessen  gemaakt die het VMBO kan gebruiken, er wordt nog gewerkt aan docentenmateriaal. Ook is er een voorzichtig begin gemaakt met e-Learning.  De lessen zijn te vinden op www.deltion.nl/vm 

Reacties