Open badges en de rol van Kennisnet

Om verworven kennis of vaardigheden te erkennen kan in het onderwijs gebruik worden gemaakt van Open Badges. Deze badges kunnen door een school worden uitgereikt als studenten een cursus hebben afgerond of een module hebben afgesloten. Op deze manier geeft jouw verzameling Open Badges weer wat je hebt gedaan binnen die formele leertrajecten. Open badges zijn echter meer: zij kunnen ook een verslag doen van non formele en informele leertrajecten: een gevolgde MOOC, het bijwonen van een lezing of bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. 

De plek waar de badges worden bijgehouden heeft wat weg van een portfolio: de plek waar je bewijzen van de kennis of vaardigheden vastlegt. In tegenstelling tot wat er nu in de praktijk vaak gebeurt is dit portfolio écht van de student. Hij of zij bepaalt zélf wat er in geplaatst wordt en wat dus waarde voor hem of haar vertegenwoordigt. Het is dus ook gewenst om de badges op een centrale plek op te slaan, buiten een schoolsysteem of een ELO. Deze plek wordtdan door de student zelf beheerd, kan ook badges bevatten van instellingen en personen van buiten het onderwijs en gaat dus ook na schooltijd mee. Natuurlijk kan de school zelf een badge-portfolio hebben, maar de student moet de badges altijd naar de centrale opslag kunnen verplaatsen. Op dit moment is de centrale opslag de backpack van Mozilla: http://backpack.openbadges.org/backpack 

Om een open badge te kunnen aanmaken is een daarvoor geschikte omgeving nodig. Moodle heeft dit bijvoorbeeld al geïntegreerd in versie 2.5, WordPress heeft diverse plugins en er is een aantal commerciële partijen opgestaan die hiervoor apps en sites ontwikkeld hebben. Het maken van badges en uitreiken er van is dan echter zo geregeld dat de student die de badge ontvangt ook een account bij deze partij moet aanmaken. Ik vind dit onwenselijk. Daarnaast: wie garandeert dat deze partij volgend jaar nog bestaat? Aanbieders van Badges kunnen ook zelf een systeem gaan bouwen, de codes hiervoor zijn vrij beschikbaar.

Naar mijn idee moet er een centraal en open platform beschikbaar zijn waarmee scholen, bedrijven, instellingen en wellicht ook individuen Open Badges kunnen aanmaken en uitreiken. Deze productie- en uitgifte-omgeving zou via de Kennisnet Federatie toegankelijk moeten zijn. Hiermee wordt de identiteit van de aanbieder gewaarborgd. In de omgeving worden geen badgeafbeeldingen en bewijzen opgeslagen, er wordt ‘slechts’ een beschrijving van een Open Badge gemaakt met verwijzingen naar deze externe bronnen. Hiermee blijft de issuer, de aanbieder verantwoordelijk voor de duurzaamheid van de badge en hoeft Kennisnet niet tot in lengte van dagen dit systeem in de lucht te houden. De badge, incl de metadata kan namelijk in de open Backpack van Mozilla geplaatst worden.
De uitgifte van Badges zou ook in dit systeem moeten kunnen. Hoe dit zou moeten is basis voor een goede discussie!

Waarom een centrale plek bij Kennisnet?
Volgens Kennisnet zelf streeft zij ernaar te inspireren en een blik naar de toekomst te richten door met nieuwe combinaties van onderwijs en ict te experimenteren en deze inzichten te delen. Zij wil de beschikbare middelen in po, vo en mbo bundelen en deze gecoördineerd en gericht inzetten, waardoor de ict-investeringen beter en sneller renderen. Juist Open Badges passen in dit streven naar gezamenlijke en rendabele innovatie. Het gebruik van badges gaat het gehele onderwijs aan, van po tot en met WO. Om op dit moment een badge aan te maken moet elke school en instelling opnieuw het wiel uitvinden en een omgeving opbouwen die min of meer gelijk is aan omgevingen die wellicht al door andere scholen zijn gebouwd. Hierdoor zal deze innovatie, die verstrekkende gevolgen kan hebben voor de manier waarop wij met beoordelen en waardering omgaan slechts langzaam tot wasdom komen. Juist de potentie van Open Badges: het laten waarderen van kennis en vaardigheden door allerlei partijen (dus niet alleen scholen), maakt dat er een simpele, maar vooral makkelijk toegankelijk tool beschikbaar moet zijn om badges te maken en uit te reiken. Wat zou er mooier zijn dan dat een student beoordelingen en waarderingen krijgt in en over formele, informele en non-formele situaties en dat de beoordelaars daarvoor allemaal dezelfde tool kunnen gebruiken, zelfs al heb je studenten van verschillende scholen te beoordelen!

Reacties

 1. Ruim een jaar geleden schreef je deze blogpost, waar ik heel nieuwsgierig naar ben is of Kennisnet er ooit iets mee gedaan heeft?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hoi Karin. Jazeker. Ik heb enkele keren overleg gehad, Pieter Bruring is er oa erg druk mee geweest.Kennisnet is nu druk met de reorganisatie, maar in afwachting van rustiger tijden is er al wel een voorstel architectuur gemaakt. Deze ziet er ongeveer als volgt uit (dus voorstel he?)

  - Een registratie module: docenten kunnen zich individueel inschrijven of namens een bepaalde organisatie
  - Eenmaal ingeschreven kan je badges ontwerpen.
  - Het is mogelijk een badge-systeem te ontwerpen (een samenhangend geheel van vaardigheden die leiden tot één (lesjaar) van een vak).
  - Voor de kwalificaties kunnen curricula begrippen uit het Onderwijs Begrippen Kader worden gebruikt. Hiermee zijn badges beter met elkaar te vergelijken.
  - Docenten kunnen badges uitdelen op verschillende wijzen aan leerlingen (per mail, png plaatje zelf overhandigen aan leerling, deze bijvoorbeeld plaatsen in ELO. Of via Entree digicode uitdelen aan de leerling.
  - Leerlingen kunnen badges inzien en inwisselen op Mijn Badges van Kennisnet, maar ook in de Mozilla Backpack
  - Badges zijn te plaatsen en uit te delen in leerling volgsystemen en ELO’s.
  - Badges zijn te tonen in websites die de Mozilla Badges architectuur hebben geïmplementeerd.

  Ik ben erg benieuwd hoe dit verder gaat!

  JaapJan

  BeantwoordenVerwijderen
 3. En ondertussen.... SURF heeft hier een centrale rol opgepakt. Er is een centrale voorziening gebouwd (edubadges) en de mogelijkheid de badges via een unieke, levenslang geldende EduID te benaderen en beheeen.

  BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten

Bedankt voor jou bijdrage aan dit blog.

JaapJan Vroom