Proof of concept videolessen in het MBO. En het rendement?


Op de Kennisnet Onderzoeksconferentie 2013, 'De wisselwerking tussen onderzoek en praktijk' heb ik een proof of concept gepubliceerd over het gebruik van videolessen in het MBO. Daarnaast heb ik daar de resultaten van een onderzoek naar het rendement van deze lessen gepitcht.  In het HBO en WO worden weblectures veel gebruikt. Colleges worden integraal opgenomen en beschikbaar gesteld. In het MBO is dit geen optie: studenten vinden de les al saai, terugkijken is nog saaier. DStream, de weblecture-dienst van het Deltion MediaInformatieCentrum – ICT en Leren (MICT ), is daarom anders opgezet dan die van de meeste instituten voor hoger onderwijs. Het Deltion College is in 2011 begonnen met het opnemen van lessen en heeft een speciale MBO-aanpak ontwikkeld voor de inzet van weblecturing. De onderwijscontext is zo verschillend met die van het HBO en WO dat een andere aanpak noodzakelijk bleek.  

Met dit POC laat Deltion zien hoe weblecturing in het MBO gebruikt wordt en kan worden. Op basis van het eigene van het MBO worden acht scenario’s geschetst waarmee weblectures succesvol in het middelbaar beroepsonderwijs ingezet kunnen worden. Speciaal voor deze scenario’s zijn technische aanpassingen gedaan in de weblecturing software van Mediasite. 

In opdracht van Kennisnet heeft de Universiteit van Utrecht een onderzoek gedaan naar het rendement van weblecturing in het MBO voor leerlingen en leraren. Dit onderzoek is op het Deltion College gedaan halverwege het cursusjaar 2012-2013. Het onderzoek is in het POC opgenomen.  

Onderzoeksresultaten
Bij het rendement bij leerlingen gaat het in dit onderzoek om: hun motivatie, de timeon-task (de tijd die leerlingen aan onderwijs besteden) en de leeropbrengst.
Er bleek geen bewijsbare rendementsverbetering te zijn bij de leerlingen.

Om een eventuele rendementsverbetering bij leraren aan te tonen is gekeken naar hun motivatie, de bestede tijd en of de doelen behaald zijn.
Bij de leraren zagen we de motivatie van de betrokkenen juist stijgen. De besteedde tijd was zeer de moeite waard en de van te voren gestelde doelen zijn behaald.

Een paar kanttekeningen:

-          leerlingen vonden videolessen op zich wel goed, maar accepteerden een zomaar daaraan gekoppeld ander onderwijsconcept niet.  Dus ‘don’t shoot the messenger…’.

-          In twee casestudies was de leeropbrengst hoger. Zo is het percentage studenten dat de eerste keer hun toets haalde gestegen van 34% naar 45%. Helaas is niet aan te tonen dat dit specifiek door de invoering van videolessen komt. De veranderde lesmethodiek kan hier ook debet aan zijn.

-          Studenten waarderen videolessen die ‘erbij’ komen meer dan lessen die ‘in plaats van’ te volgen zijn

Conclusie
Bedenk bij het maken van videolessen van te voren heel goed wat je doel is en kies een daarbij horend scenario. Werk bij het maken en het gebruiken altijd vanuit een didactisch perspectief!
Het proof of concept en onderzoeksrapport vind je hier.
De prezi van de pich heb ik hieronder geplaatst.

Tenslotte: de PPTpresentatie over Weblecturing in het MBO, gehouden op 16 mei 2103 bij het NCOSM kun je hier downloaden.
De weblecture vind je hier .

 
 

Reacties