En nu de andere ROC's nog!

Het feestgedruis ligt achter ons. De webshop leermiddelen is succesvol getest, er zijn plannen om deze breed binnen het Deltion in te voeren en in de techniek worden de puntjes (punten) op de i gezet. Tijd voor verbreding.

Deltion heeft in opdracht van ROC6 de pilot webshop uitgevoerd. Ingebed in het saMBOict traject LiMBO (leermiddelen in het MBO) is voor zo'n vijftien N@tschoolscholen een proof of concept ontwikkeld waarmee de andere ROC6scholen zo aan de gang kunnen.
In feite is daarmee het ROC6-traject afgesloten en wordt het tijd de resultaten aan de leden van ROC6 over te dragen.

Deltion gaat het project feestelijk afsluiten op 6 december 2012 en zal alle ROC6 scholen uitnodigen om bij de overdracht aan de scholen aanwezig te zijn. Daarna gaat de ROC6pilot over in LiMBO. Uiteraard zullen we iedereen volledig bijpraten. Daarom zal ook Willem-Jan van Elk aanwezig zijn om uitleg geven over eventuele vervolgstappen.

En wat als jouw school geen N@tschool-school is of niet aangesloten is bij ROC6? Er is dan een alternatief: ergens in december of januari zal er een algemene landelijke bijeenkomst zijn waar jullie van harte welkom zijn.

Over de ROC6- en de landelijke bijeenkomst later meer. Voor ROC6-ers: blokkeer vast 6 december de middag in jouw agenda!

Reacties