Het Deltion gaat verder met de implementatie van een eigen webshop leermiddelen binnen LiMBO (project leermiddelen in het MBO)

Het waren spannende weken. Gaan de drie ROC's door met de nieuwe contentketen die landelijk ontwikkeld wordt? Het Deltion College heeft in ieder geval besloten op pilotbasis door te gaan met de implementatie van een eigen webshop waarmee het bestellen en betalen van (digitale) leermiddelen binnen de keten gerealiseerd kan worden. Deze webshop is gekoppeld aan de Deltion Elektronische Leeromgeving (N@tschool) zodat eenmaal gekochte materialen ook meteen, zonder gedoe, gebruikt kunnen worden.

Daarnaast gaat de webshop ingezet worden voor de betaling van Deltion producten als excursies en op termijn voor de bestelling, betaling en levering van boeken en andere studiematerialen. Het Deltion heeft voldoende vertrouwen in uitgevers, Kennisnet, saMBOict en Threeships (leverancier webshop) om te kunnen stellen dat de webshop en de landelijke contentketen naar behoren zullen gaan functioneren. Onzeker is echter de datum waarop in productie kan worden gegaan. Om die reden is besloten de bestellingen voor het nieuwe cursusjaar vooralsnog via de huidige partner VDE te laten lopen. Er zal daarnaast op 1 juli een LiMBO-pilot starten met een beperkte groep studenten, mits hiervoor aan de LiMBO-randvoorwaarden zal worden voldaan. Als deze pilot naar tevredenheid verloopt zullen vanaf een bepaalde datum alle nieuwe Deltion studenten hun digitale leermiddelen via de Deltion webshop kunnen bestellen. De bedoeling is dat alle studenten al hun leermiddelen met ingang van cursus jaar ’13-’14 via deze webshop kunnen verkrijgen.

Het Deltion College is één van de voortrekkers geweest om te komen tot een landelijke keten digitale leermiddelen. In dit al enige jaren lopende traject is vooral het laatste jaar enorm veel bereikt. Het initiatief is uitgebreid naar Kennisnet en saMBO~ict, vijf voor het MBO belangrijke uitgevers hebben zich gecommitteerd aan ketenafspraken terwijl ook de GEU partij is geworden in het landelijke project LiMBO (Leermiddelen in Het MBO). De verwachting is dat vier van de vijf betrokken uitgevers in staat zullen zijn begin juni 2012 volledig te werken met de LiMBO – systematiek. Dit aantal zal gezien de deelname van de GEU op termijn gaan toenemen. Het is belangrijk te realiseren dat er sprake is van een grote cultuuromslag bij deze leveranciers die vraaggestuurd zijn gaan werken en samenwerken en die fors zijn gaan investeren in nieuwe leveringsmethodieken. Ook deelnemende scholen (NOVA-College, Horizon College en Deltion College) zijn zich bewust geworden van hun aandeel in de haperende leermiddelenketen en hebben de weg geplaveid voor het opzetten van een doordacht leermiddelenbeleid in de instellingen.

Reacties