Wat levert een webshop leermiddelen eigenlijk op?

Het zijn rumoerige tijden rond de levering van (digitale) leermiddelen. Vanuit scholen wordt steeds dringender de vraag gesteld nu voor eens en altijd de levering van deze leermiddelen goed te regelen. Zelfs Toine Maes, voorzitter van Kennisnet refereerde aan deze eis tijdens zijn opening van de tweede dag van Dè Onderwijsdagen. 

Eén van de oplossingen voor een simpele en robuuste bestelwijze en levering van digitale leermiddelen is inzet van een school-leermiddelen -webshop. In deze webshop bestelt de student het digitale materiaal, betaalt en heeft direct toegang via de schoolomgeving. Als je Entree gebruikt als 'toegangspoort' heb je systemen als Eduroute en Edupoort niet meer nodig. De school aan het roer.
Omdat je studenten niet op twee plekken wilt laten bestellen is het slim ook de 'normale' leermiddelen via deze webshop aan te bieden. En koksmutsen, messen en veiligheidsschoenen? Uiteraard. Excursies? Jazeker!

Wat schiet de student er mee op? Ik neem aan dat de schoolboeken zo'n 10 tot 15 procent goedkoper kunnen worden, afhankelijk van de keuzes die de school maakt.
Dat zit zo. Nu levert de uitgever aan de tussenhandel. Deze handel koopt de boeken in bij de uitgevers met flinke korting en zet een fee op de doorlevering van digitale middelen. Straks, bij gebruik van een eigen schoolwebshop, levert de uitgever de boeken via een distributeur aan de student. Deze distributeur koopt niet in, maar zorgt enkel voor de logistieke verwerking van de bestelling. De tussenhandel is hiervoor niet meer nodig en de handelskorting kan ten goede komen aan student en uitgever. Hier ligt een onderhandelingstaak bij de inkoper van de school. De digitale middelen gaan via de ELO van uitgever naar student, ook hier is geen tussenhandel meer nodig.

Door in de webshop volkomen transparant te zijn over de kosten en kostensoorten geef je klanten inzicht en keuzemogelijkheden. Een voorbeeld:
Een student voor een technische opleiding is nu 250 euro kwijt aan boeken en licenties bij levering via de tussenhandel. De uitgever geeft nu al de mogelijkheid tegen gereduceerd tarief rechtstreeks bij hem te bestellen. Uitgaande van deze prijzen, een klein onderhandelingsresultaat en het niet meer bestaan van de fee op digitale middelen zakt de prijs van 250 naar 175 euro. Hier komen nog wel wat kosten bij: handlings- en verzendkosten, zo'n 20 euro. Kies je voor een acceptgirokaart in plaats van betaling via IDeal dan komt daar een tientje bij. Totaal dus ongeveer 205 euro, altijd nog zo'n 45 euro, bijna 20 procent goedkoper.

Als school bepaal je welke externe diensten je inschakelt, afhankelijk wat je eigen interne organisatie aan kan. Als je de tussenhandel toch wilt gebruiken vanwege de service kan dat natuurlijk ook gewoon.

Begin januari 2012 zullen de ROC6 scholen een showcase, een proof of concept zo u wilt, presenteren van een webshop die gebouwd is volgens bovenstaande uitgangspunten. De lead bij de scholen en ontkoppeling van bestellen, levering en betalen.

Reacties