Inkijk in ideale interne ketenorganisatie leermiddelen

Al veel over gesproken, geblogd en gezucht: een groot deel van de problematiek rond het gebruik van digitale leermiddelen ligt binnen de ROC's zelf. Als jouw eigen organisatie niet op de rit staat, is een gestroomlijnd leermiddelengebruik gedoemd te mislukken. Wellicht lijkt het in het begin van het jaar goed te gaan, maar wat te doen bij fouten in de keten? Wanneer kunnen studenten bij hun materiaal, wie bepaalt weke student er bij kan? Worden betalingen gecheckt? En wat als een uitgever niet door de bocht kan met de distributeur en weigert via hem te leveren (gebeurt echt...)? Wordt er onderhandeld met uitgevers over leveringsvoorwaarden? Zo ja, wat zijn die dan?

In het tripleA overleg leermiddelen is een ideale (interne) leermiddelenketen geschetst. Ik heb geprobeerd deze keten te vertalen naar de interne situatie op ons college. Tip: print uit op A3, dan is 't net te lezen. Niets te zien of te klein? http://popplet.com/app/#/49339 .


De nummers verwijzen naar begrippen uit de tripleA beschrijving leermiddelen, zie ook de legenda rechts onderin.

Reacties