ROC6 en de contentketen, anderhalf jaar verder

Sinds mei 2010 is ROC6 samen met uitgevers en distributeurs in overleg om de problemen die er zijn rond distributie en gebruik van digitale leermiddelen 'voor eens en altijd' op te lossen. Nu, oktober 2012 is het tijd de balans op te maken. Hoe staan we er voor? Hoe werkt de keten nu, voor welke oplossingen is er gekozen? Of is er niets wezenlijks veranderd ondanks 1,5 jaar overleg? 
Een overzicht.

In het overleg rond de contentketen was afgesproken op twee snelheden te varen: een oplossing op korte termijn om storende knelpunten op te lossen en een oplossing op lange termijn om structureel een aantal zaken op te pakken.
Het moet gezegd: deelnemende partijen Noorhoff uitgevers, ThiemeMeulenhof, Kennisnet, VDE, LisetteWerter, Deltion College en Horizoncollege (beiden namens ROC6) hebben hun uiterste best gedaan oplossingen te creëren. Er is wel wat vooruitgang geboekt, maar de problemen zijn helaas nog lang niet opgelost. Ten eerste stuiten studenten na ingelogd te zijn in N@tschool (de ELO) en nadat ze op de link naar het uitgeversmateriaal klikken op een inlogscherm van Direktetoegang.nl. De bedoeling is dat ze hier een koppeling maken tussen hun ELO-ID en de ID die door hen gebruikt wordt in de verdere keten. Een groot probleem hier is dat studenten in veel gevallen geen idee hebben wat hun inlognaam bij direktetoegang is. Bij hun bestelling moest die aangemaakt worden, maar tja... Soms heeft pa besteld, soms hun moeder. En dat is weer lastig als ze via een omslachtig systeem hun inloggegevens cq klantnummer moeten achterhalen: "Heeft mijn vader nu zijn postcode of die van mijn moeder ingevuld?" "Uhm, het klantnummer gaat naar een emailadres. Moet ik mijn vader even bellen. Kan dat hier?"

Normaal gesproken kan de student nu bij het materiaal van de verschillende uitgevers. ThiemeMeulenhoff echter heeft nog een Edupoortscherm voor haar lesmateriaal staan. Inderdaad: weer een (eenmalige) registratie met soms onduidelijke procedures. De eerste weken na ingebruikname waren er verder niet zo veel problemen, totdat diverse technici de keten wilden finetunen, dus gingen sleutelen aan een rijdende auto. Het gevolg liet zich raden: studenten kregen vreemde schermen te zien ('Uw school heeft niet voldoende accounts ingekocht') en de toegang tot divers materiaal werd geblokt. Via allerlei constructies is één en ander tijdelijk opgelost, maar het waren hectische weken voor de ondersteuning. In de prezi waarnaar ik aan het eind van dit stuk verwijs staan meerdere problemen vermeld. Niet alleen bij distributeurs en uitgevers overigens, ook ROC's kunnen er wat van!


Dit heeft ROC6 er toe gebracht een statement te maken, waarin uitgevers en distributeurs nogmaals gevraagd wordt hun uiterste best te doen om in het nieuwe studiejaar 2012-2013 een goed werkende keten te organiseren. Gelukkig gaan de ontwikkelingen hierin nu opeens erg snel: saMBO~ict, Kennisnet, ROC6, andere ROC's, uitgevers en distributeurs hebben tijdens "Pas op de Plaats" afgesproken  samen te werken om een en ander snel te realiseren. Binnenkort meer over deze hoopvolle ontwikkelingen.

Delen van het statement over de langetermijnoplossing vindt u hieronder.
 
"...De keuzevrijheid van scholen, de aanwezigheid van een onafhankelijke ketenbeheerder en een standaardmethode voor resultatenuitwisseling kennen de hoogste prioriteit in de langetermijnoplossing. De scholen verenigd in ROC6, te weten Horizon College, ROC Leiden, Koning Willem I, Friese Poort, Twente College, Zadkine en Deltion, maken zich sterk om de gewenste langetermijnoplossing te bereiken.."

"...Met saMBO-ICT (‘Regie naar instellingen’) en Kennisnet (‘ECK2’) wordt nu een procesbeschrijving opgesteld waarin de scholen hun eisen voor de lange termijn beschrijven. 
  1. ROC6 wil met uitgevers en distributeurs bij de start van het cursusjaar 2012-2013 de digitale contentketen georganiseerd hebben rondom een onafhankelijke federatieve dienst als die van Entree en/of SURF(conext), waarbij authenticatie uitdrukkelijk aan de kant van de scholen zal plaatsvinden. Persoonlijke gegevens van studenten welke niet nodig zijn voor het leerproces behoren dan ook niet te worden vastgelegd in andere dan ROC-databases. Voor de afstemming tussen diverse partijen is een ketenbeheerder nodig. 
  2. ROC6 neemt voor de lange termijn geen genoegen met de sub-optimale kortetermijnoplossingen, zoals die voortgekomen zijn uit de werkzaamheden van de werkgroep ‘Stroomlijning digitale contentketen’. 
  3. ROC6 wil zich met uitgevers en distributeurs richten naar de uitkomsten van het saMBO-ICT programma ‘Regie naar instellingen’ waarin ook standaarden en mogelijkheden uit ECK2 meegenomen worden. Specifieke aandacht is hier vereist voor de uitwisseling van resultaten tussen cloud en schoolsystemen."
De presentatie in prezi van ROC6 tijdens de  "pas op de plaats" -conferentie waarin de urgentie van de problemen wordt geschetst vindt u hier.
Tijdens deze saMBO~ict conferentie van 13 en 14 november 2011 is gebleken dat alle spelers samen willen werken om op 1 september een betere contentketen te hebben gerealiseerd.
ROC6 is gevraagd per 1 januari 2012 een showcase op te leveren van een werkende webshopomgeving voor het bestellen, betalen en gebruiksklaar zetten / versturen van content. Dit betreft zowel digitale als fysieke content. Zoals gezegd: hierover later meer.

Het blijft een mooi jaar voor de keten!

Reacties