De ideale webshop voor boekenlijsten in het MBO.

In de discussie binnen en buiten ROC6 over een optimale manier om leermiddelen ter beschikking te stellen aan studenten en medewerkers valt steeds vaker de term 'webshop' of 'appstore'. Het gaat hierbij dan niet enkel om het bestellen, betalen en uitleveren van boeken, maar ook over digitale leermiddelen, gratis lesmateriaal uit WikiWijs en zaken als koksmutsen en veiligheidsschoenen en kosten voor excursies e.d.. Geen boekenlijst dus, maar een Leermiddelenlijst.

Hoe moet zo'n webshop er idealiter uitzien? Ik trap vanuit ROC6 graag af en hoop samen met u een redelijk wensbeeld te kunnen schetsen. ROC6 gaat in ieder geval, mede naar aanleiding van vragen van ketenpartijen, een webshop als showcase opzetten. Deze moet op 1 januari klaar zijn, de eerste gesprekken zij al gepland.

In theorie?
 1. De webshop kan door elke partij geleverd worden. De school bepaalt. Het kan een kantenklare webshop van een distributeur of boekhandel zijn, maar ook eentje die de school zelf inricht en onderhoudt. 
 2. De webshop wordt benaderd vanuit de schoolomgeving. Dat kan een portaal zijn, een ELO, of wat de school maar bedenkt. De reden is dat hierdoor de school bepaalt met welke ID de student de keten in gaat. Het vervelende koppelen aan eduroute, edupoort, directetoegang of wat dan ook is daarmee van de baan. Tenminste: als de school een unieke leerling-ID kan meegeven.
 3. Via de webshop kan per organisatie-eenheid een leermiddelenlijst (LML) aangemaakt worden. De webshop is hiervoor gekoppeld aan de catalogi van uitgevend Nederland zodat er slechts vinkjes hoeven worden gezet bij het betreffende materiaal.
 4. Prijzen van leermiddelen kunnen door de beheerder zelf ingevoerd worden. Het zou zo maar kunnen dat een school een prijsafspraak weet te maken met uitgevers. Deze prijzen wil je natuurlijk wel in de shop hebben. [Toevoeging 20 oktober 2011: zou het ook handig zijn een prijsvergelijkingslijstje toe te voegen?]
 5. Het kan handig zijn gratis leermiddelen op te nemen in de lijst. Er zullen dus ook nul-euro bestellingen gedaan moeten kunnen worden.
 6. Ook al is de webshop van een boekhandel of distributeur: er moet een mogelijkheid zijn zelf bv de toegangsprijs voor een excursie toe te voegen.
 7. Het systeem moet vouchers kunnen opleveren: studenten kunnen deze (al dan niet digitaal) laten zien als bewijs van betaling voor te bepalen diensten ( als bv de genoemde excursie)
 8. Een school moet willekeurig welke leermiddelendistributeur kunnen contracteren voor afhandeling van de backoffice. Dat kan VDE zijn die het al jaren bij de school doet, maar ook een bedrijf als het centraal boekhuis dat tegenwoordig ook aan eindgebruikers kan leveren. Het bestelhuis en het distributeurschap moeten dus ontkoppeld kunnen worden.
 9. Betaling van de bestelde middelen moet op diverse manieren kunnen gebeuren. Uiteraard met Ideal, creditcard of welke andere digitale manieren je wenst, maar ook via een betalingsregeling (acceptgiro of betaling in termijnen). Als je als school geen financieel risico wenst te lopen besteed je dat uit aan een financiële dienstverlener (kosten voor student?). Ook dit kan weer dezelfde distributeur zijn als je nu hebt (Iddink, VDE, Lisette e.d.), of nieuwe spelers op deze markt. It's all up to you!
 10. Je wilt natuurlijk niet dat studenten aan al die verschillende uitgevers apart moeten betalen. Het opgetelde bedrag moet geoormerkt (kostenplaats?) op één rekening komen, waarna vanaf hier de leveranciers betaald worden.
 11. Na betaling of acceptatie van de regeling zet de webshop toegang tot digitale leermiddelen in de ELO vrij. Vanaf dat moment moet de student (of medewerker) via de ELO bij de leermiddelen kunnen. De uitgever moet dus weten dat de student met deze ID bij de spullen mag. Gebruik van digitale leermiddelen is op basis van Single Sign-On via de Kennisnet Entree federatie
 12. Naast betaling door de student moet ook de mogelijkheid worden geboden dat bv de werkgever kan betalen. In een BBLroute gebeurt dat nog wel eens.
 13. Naast de digitale lijst moet de student de mogelijkheid hebben de lijst uit te printen. Kan die mee naar een willekeurige boekhandel om de hoek.
In praktijk?
Hoe ziet het proces er dan in praktijk uit (zie ook tripleA, borging procesmodel leermiddelen)?
 1. Het lerarenteam maakt concept LML in webshop, een aantal diensten van het ROC checkt de lijst (voldoet de lijst aan roc-regels) en bepaalt de inkoopprijs in onderhandeling met uitgever. Het team publiceert uiteindelijk in de webshop.
 2. De student wordt geplaatst in een opleiding, krijgt de inlogcode van zijn schoolomgeving, ziet daar zijn individuele LML en doet de bestelling.
 3. Student voert gegevens in, betaalt / laat betalen of maakt betalingsafspraak waarna de bestelling het systeem in gaat.
 4. De permissie tot de toegang tot digitale leermiddelen wordt door de webshop in de ELO geregeld.
 5. De webshop stuurt de leverancier van digitale leermiddelen de betreffende leerlingID. Deze wordt door de licentiekantoren vd leveranciers opgeslagen.
 6. De distributeur raapt foliomaterialen en stuurt deze naar het opgegeven adres. Backorders e.d. worden ook door dit bedrijf afgehandeld.
 7. Eén keer in de zoveel tijd rekent de beheerder van de webshoprekening af met de leveranciers.
 8. Tussentijdse toevoeging van een excursie gebeurt door het team. Binnen gekomen gelden worden bv op het budget van het team bijgeschreven of er wordt rechtstreeks een toeleverancier van betaald.
Potentiële struikelblokken
 1. Studenten mogen natuurlijk zelf weten bij wie ze bestellen. Als je wilt dat ze zonder activatiecodes bij hun digitale leermiddelen kunnen komen zal hun ID op een of andere manier in de keten bekend moeten zijn, ook als ze niet bestellen vanuit de eigen webshop, maar bv bij bol.com of de boekhandel om de hoek. Of kan er straks enkel via internet besteld worden om de keten voor digitale leermiddelen probleemloos in te richten? In neig daar wel toe eerlijk gezegd, zeker als je van de activatiecodes af wilt.
 2. Direktetoegang van de uitgevers is nu niet in staat studenten op individuele basis toe te laten tot digitale leermiddelen. Wel kan er een zogenaamde schoollicentie ingeregeld worden voor bv 100 stuks. Elke student/medewerker van een bepaald ROC die langs komt wordt van dit aantal afgeboekt (afgeletterd). Dat betekent een klein risico voor de keten: kun je garanderen dat alleen betalende gebruikers het materiaal kunnen gebruiken?

Zoals gezegd: op 1 januari moet er op basis van onder andere bovengenoemde lijst een showcase - webshop beschikbaar zijn.  Reacties zijn meer dan welkom en probeer ik te verwerken in het plan van eisen. Dus... reageer!

Reacties

 1. Punt 13 kan dus ook een lijst opleveren waarvan de boekhandel om de hoek een aantal artikelen niet kan leveren..

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Mark, daar heb je een punt. Moet alle digitale content ook via de boekhandel? Zo ja, zit je dan aan een voucher vast met zo'n code van 18 tekens, of zou het ook anders kunnen? Misschien icm een ELO vd school?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Wanneer er sprake is van een 'aanbesteding' wordt dit een lastig verhaal... Wat is dan nog de rol van de boekhandel? Directe levering door een uitgever zonder tussenhandel is dan de beste oplossing.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Punt 2 waarbij het vervelende edupoort, eduroute etc opgelost zou zijn. Ga je er dan vanuit dat de uitgever per school het sso gebeuren regelt (aan wie geef je dan het id mee)?

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Punt 2 van struikelblokken.
  Klopt het wat je hier zegt? Volgens mij is DTDL wel in staat om een individu toegang tot digitale content te geven.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. @mark1: goede vraag wat de rol vd boekhandel dan nog is...
  @mark2: sso via Entreefederatie. Deze kun je uit bv de ELO attributen meegeven. Entree geeft dat desgewenst door
  @mark3: DTDL kan dat volgens mijn bron niet. Ga ik navragen...

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Van mij hoeft de boekhandel daar ook geen rol in te spelen. Helaas is dat bij een aanbesteding een lastig iets..

  Ok, Entree komt er dus wel in.

  Eduroute is toch ook aangesloten bij DTDL die doen dit toch al langer (per ll een toegang verschaffen)?

  Zie je de 3e!

  BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten

Bedankt voor jou bijdrage aan dit blog.

JaapJan Vroom