De contentketen: overzicht stand van zaken oktober 2011


Er gebeurt zoveel op het gebied van zoeken, bestellen, betalen en gebruiken van  (digitale) leermiddelen, dat een overzicht van de activiteiten op zijn plaats is. Ik pretendeer niet volledig te zijn en houd me dus bijzonder aanbevolen voor meer informatie uit bv de VO scholen.
ECK2
Als eerste biedt ECK2 (educatieve contentketen, 2e versie), een Kennisnet initiatief, de aanbodkant van leermiddelen de mogelijkheid standaarden af te spreken. Van bv uitgevers wordt gevraag over hun schaduw heen te stappen en onderlinge afspraken te maken, dit in nauw overleg met een onafhankelijke ketenbeheerder als Kennisnet. ECK2 kent een aantal projecten. Zo wordt er gesproken over uitwisseling leerlinggegevens en over distributie digitale leermiddelen.

ROC6
Zeven ROC's die allemaal n@tschool gebruiken hebben in mei 2010 aan de bel getrokken  bij uitgevers en distributeurs met als doel het onderwijs weer (weer?) als uitgangspunt te nemen bij de distributie van digitale leermiddelen. De invoering van vouchers en activatiecodes voor de toegang tot digitale middelen deed bij de ROC's veel stof opwaaien. Na diverse bijeenkomsten, waaronder twee met CVBleden en directies van Noordhoff, Thiemen en Malmberg moet jammer genoeg geconstateerd worden dat deze actie tot op heden weinig concreets heeft opgeleverd. Van de 7 ROC's is voor 2 stuks (Horizon en Deltion) een koppeling gerealiseerd waardoor er geen vouchers meer nodig zijn. In de praktijk blijkt dit met kunst-en vliegwerk te moeten gebeuren, waadoor er tot op heden geen betrouwbare situatie is ontstaan. Enkele uitgangspunten van ROC6, die overigens gedeeld worden door deelnemende uitgevers:
-  Proactief, lead ligt bij de scholen(triple A, saMBO-ICT, ECK)
- Schoolomgeving is startpunt van de keten (bijv. Webshop), niet de uitgevers of de tussenhandel. De ELO- ID van de student moet leidend zijn.
- Terugkoppeling van studentenresultaten naar de schoolomgeving
-  Scholen moeten interne organisatie rond de contentketen stroomlijnen
-  Zorg ervoor dat voorbereiding van de keten per 1 mei is afgerond
- 1stopshop: 1 punt distributie, coƶrdinatie, levering, bestellen en communicatie.
- Transparantie in bestel- en betalingsprocessen.

ROC6 is onlangs uitgebreid tot 17 ROC's, dus heet van nu af aan ROC6+.

saMBO-ict / Triple A
Omdat een grote makke in de contentketen de versnippering in het MBO is, heeft saMBO-ict geprobeerd de vraagkant in de contentketen te verduidelijken. Op de manier van TripleA zijn de processen in beeld gebracht rond selecteren, bestellen, betalen en gebruik van lesmiddelen. In twee 2-daagse sessies hebben allerlei ROC's, ook niet ROC6-ers, zich over de procesbeschrijving rond de interne contentketen gebogen.

Pas op de plaats
Op 13 en 14 oktober wordt geprobeerd de stand van zaken rond deze drie processen te  presenteren en met elkaar af te spreken hoe we gezamenlijk verder moeten gaan. Dit saMBO-ict initiatief wordt 'pas op de plaats' genoemd. Alle grote uitgevers, de GEU, distributeurs, Kennisnet, saMBO-ict en uiteraard het onderwijs zullen aanwezig zijn om een gezamenlijke lijn af te spreken

Onderwijsdagen
Tijdens de onderwijsdagen is op de eerste dag in de derde sessie een workshop van Kennisnet gepland. Hier wordt een handleiding gepresenteerd waarmee scholen hun inkoopvoorwaarden voor digitale leermiddelen  kunnen formuleren.
Door middel van een vragenlijst ga je je realiseren hoe je de interne keten op school wilt inrichten, hoe je digitale leermiddelen wilt gaan bestellen, betalen en distribueren en welke consequenties deze keuzes op de dagelijkse praktijk hebben. Een en ander resulteert uiteindelijk in een aanvulling op de inkoopvoorwaarden leermiddelen van een ROC.
Geachte uitgever. Ik wil uw materiaal graag gebruiken, u dient het zo en zo aan te leveren, wij beheren zelf de codes de betaling gaat via de tussenhandel, etc etc.

Ik zelf zal ook bij deze workshop aanwezig zijn, die geleid wordt door Wijnand Derks, Kennisnet. Welkom!

Reacties