Masterthesis gefileerd

Voor de Vlootschouw van de MLI was mijn onderzoek, met die van twee andere medestudenten, genomineerd als beste van deze lichting studenten. Om te zien welke de eerste prijs zou krijgen bij de MLI-Vlootschouw werd het onderzoek vakkundig gefileerd door een jury van 3. Het juryrapport heb ik in dit blog opgenomen, voor MLI-studenten zeker interessant om te zien hoe mensen van buiten de opleiding een masterthesis beoordelen.
Opvallend zijn voor mij in ieder geval de kritische noten over verwijzing naar populair wetenschappelijke literatuur (en ik had de 'KIJK' niet eens vermeld) en over het onderdeel conclusies. Het onderdeel 'conclusies' had juist bij de MLI beoordelaars een een 'zeer goed' gescoord.
Oh ja, ik had een gedeelde tweede plaats... De eerste ging naar Jaap van der Molen met zijn onderzoek naar reflectie' mbv sociale media. Gefeliciteerd Jaap!.


Juryrapport: Kenschets
JaapJan Vroom doorbreekt met deze thesis de doorgaans weinig kritische benadering van ICT als middel tot innovatie. ICT in het onderwijs leidt niet vanzelf tot innovatie, maar wanneer studenten een ICTtool gaan gebruiken kan dat, zo toont dit masteronderzoek, wel beweging in gang zetten. Het onderzoek heeft op zich een lastige vraagstelling omdat er geen vergelijkingsgroep is. Met de zorgvuldige onderzoeksopzet waarin gebruik wordt gemaakt van meerdere bronnen (triangulatie) leidt dit onderzoek evengoed toch tot interessante conclusies: er is iets veranderd in de houding van de betrokken leraren, met name bij de meer studentgeoriënteerde docenten. De lijn in deze thesis wat betreft docus en opbouw is minder eenduidig, er zijn een aantal paden in de inkadering die geen duidelijk vervolg krijgen in het onderzoek maar waarover in de conclusies toch wat gemakkelijk een aantal uitspraken over wordt gedaan. Kortom, mooie en waardevolle onderzoeksresultaten die een iets kritischere discussie behoeven.

Juryrapport: Verbeterpunten
Het lijkt erop dat JaapJan in deze thesis twee (of meer) dingen tegelijk heeft willen doen: - kijken naar het succes van een ICT-innovatie op student- en leraarniveau - kijken naar wat een 'change by change' opzet doet in een organisatie het verhaal wijdt daardoor her en der uit in de breedte. Er worden diverse zijpaden ingeslagen zonder voldoende vervolg. De inkadering kan beter; er wordt relatief veel verwezen naar populair wetenschappelijke literatuur. Met name in de conclusies en discussie laat de onderzoeker een te weinig kritische houding zien. Zo wordt er te gemakkelijk gedaan over de potentiële relevantie van de change by change strategie voor de meer ingewikkelde innovaties als activerende didactiek (om maar eens iets te noemen). Ook wordt voor de vuist weg geredeneerd dat innovatie wellicht zonder de rol van ondwijsmanagers kan, terwijl tegelijkertijd duidelijk is dat het wel veel uitmaakt of docenten studentgeoriënteerd zijn of niet. Met betrekking tot dit laatste gegeven hebben onderwijsmanagers wel degelijk een rol te vervullen. Kortom, eigenlijk een heel mooi stukje onderzoek met een te ruime inkadering en mede daardoor worden er - zonder afdoende, kritische discussie - te grote conclusies aan verbonden.

Reacties