Bouw procesmodel leermateriaal borging Triple A

Na anderhalf jaar officieel gedoe rond de contentketen zitten we nu eindelijk bij elkaar: 7 ROC's die onder beleiding van Kennisnet in vier dagen proberen een procesmodel leermateriaal in elkaar te zetten. Dit op de manier als eerder al met Triple A gedaan is. Mooi is te zien dat ook niet-ROC6 scholen en niet-natschoolscholen zijn aangeschoven.

Triple A beschrijft de hoofdprocessen die spelen binnen een onderwijsinstelling. Enige tijd geleden is de stichting Triple A opgeheven en is het materiaal overgedragen aan SAMBO~ict die borgt, onderhoudt en uitwerkt.

De bedoeling is dat wij in vier dagen de vraag van de scholen rond de distributie van de contentketen naar voren weten te brengen en de processen die er mee te maken hebben beschrijven.Het procesmodel is daarvoor in 4 hoofdprocessen geknipt:
1. ontwikkelen onderwijs
2. ontwikkelen leermateriaal
3. bestellen en betalen
4. beschikbaarheid en gebruiken

De eerste dag hebben we de processen en uitgangspunten rond deze vier onderdelen in kaart gebracht. Hoewel ik nu toch al een tijdje meedraai heb ik mooie, verrassende zaken gehoord en gezien. In een later blog, als allerlei zaken zijn uitgekristalliseerd een uitgebreid verslag. Toch wil ik enkele uitgangspunten noemen die naar voren kwamen:
- Leermiddelen moeten flexibel te gebruiken zijn
- Een student is vrij in de keuze van leverancier
- Er wordt besteld wat je daadwerkelijk gebruikt (dus niet perse de hele methode)
- Per instelling een ketenregisseur
- Alleen die studentengegevens uitleveren die van belang zijn die relevant zijn voor het onderwijsproces
- Leermiddelen worden individueel besteld

De gemaakte procesbeschrijvingen worden nu gefinetuned door er usecases op los te laten.

Wat mij opvalt? De grote kennis die er bij de deelnemende collega's is rond de verschillende deelprocessen. In no-time werd er een gedegen analyse van de processen gemaakt in de verschillende deelgebieden.

Ik zal de deelgebieden (waarvan 3 en 4 worden samengevoegd) later uitgebreider beschrijven nadat de processen in usecases zijn uitgewerkt.

Reacties