The final results


Het afgelopen jaar kon je via dit blog getuige zijn van het ontstaan van een alternatieve innovatiestrategie en het onderzoek naar de effecten er van. Aan het eind van dit proces is een en ander beoordeeld. In dit blog ontbreekt uiteraard de beoordeling niet, gelukkig valt het alleszins mee...

Dus: here are the results of the jury:
 

Onderdeel van de master thesis


Beoordeling

Beoordeling eindgesprek
Beroepscontext
Goed
Originele en verfrissende aanpak vanuit Cartesiaanse twijfel. Is sterk op resultaten voor het onderwijs gericht. Profileert zich uitstekend als master of learning and innovation.
Theoretische verdieping
Goed
Ontwerp van het innovatieonderzoek
Ruim voldoende
Dataverzameling
Ruim voldoende
Resultaten
Goed
Conclusie en discussie
Zeer goed
Innovatie
Goed
Mondelingen en schriftelijke rapportage / presentatie
Goed
Reflectie
Zeer goedEindbeoordeling
Goed

 Met dank aan iedereen die feedback geleverd heeft!

Bekijk hier eventueel de volledige beoordeling


Reacties