Uitgevers, instellingen en brancheorganisaties om de Ronde Tafel

Het was het een topdag dinsdag de 21ste juni 2011 voor contentketenge├»nteresseerden. 's Middags organiseerde ECK2 een brainstormsessie over de toegang tot digitale hulpmiddelen, ’s avonds was saMBOict aan de beurt. Zo gebeurt er jaren niets, zo kun je er een dagtaak aan hebben.

In Zeist kwamen op initiatief van saMBOict en de GEU uitgevers, brancheorganisaties en instellingen uit het MBO bij elkaar met het doel elkaar beter te leren kennen. In een ‘Ronde tafel’ werd met elkaar gedeeld wat de problemen zijn in de contentketen. Daarnaast werden er oplossingsrichtingen aangedragen.

Er is de afgelopen tijd al een aantal initiatieven geweest, er zijn plannen gemaakt, er is veel gepraat: het wordt nu tijd om concrete oplossingen voor concrete problemen te vinden. Kunnen we nu van al die afzonderlijke bouwstenen en initiatieven (denk aan edupoort, eduroute, contentcorner, wikiwijs, ECK2, ROC6, tripleA, …) een huis bouwen? Jawel, vond Jan Bartling van saMBOict, als we maar een goed bouwplan hebben!Uitgevers en scholen ervaren veel problemen in de contentketen. Wat zijn volgens hen nu de oorzaken van deze problemen?

 1. Afdelingen die in de loop van de tijd met dit probleem te maken hebben gekregen bewaken hun bemoeienis. Doorbreken hiervan is lastig. Denk aan de veranderende rol van de ictafdeling 
 2. Ictvaardigheden van docenten
 3. Validatie in de keten: wie is wie, wat mag hij of zij 
 4. Ondoorzichtige keten. We missen ketenregie en -beheer
 5. Toegang is 'naatje'. Dit heeft te maken met de complexiteit van de keten.
 6. Niemand is probleemeigenaar
 7. Bij boekenuitlevering stoppen veel processen na de levering. Ictprocessen blijven maar lopen. 
 8. Er is een groot aantal applicaties op een school. Er werd een getal van 1600 stuks genoemd. 
 9. Autonomie vd docent op samenstelling boekenlijst.
 10. De toegang is niet eenduidig
 11. Er mist een leermiddelenbeleid op de scholen
Bij een aantal oorzaken kun je wel wat vraagtekens plaatsen. Moet de docent ictvaardiger worden of moet de keten simpeler? De autonomie is lastig, maar tevens een groot goed, etc.

Aanwezige uitgevers en instellingen kwamen tenslotte tot een aantal lossingen voor deze problemen. Zie ook de afbeeldingen in deze blog. SaMBOict heeft aangegeven, samen met kennisnet, met deze oplossingsrichtingen aan de gang te gaan.

In volgorde van 'meeste stemmen':
 1. Single sing-on
 2. Ketenbeheer en ketenregie
 3. SLA templates
 4. Leermiddelenbeleid op scholen
 5. Keep it simpleReacties