Sneak Preview: samenvatting ChangeByChange

Aan de blogonderwerpen te zien lijkt het of ik mij alleen nog maar bezig houd met de contentketen. Niets is echter minder waar. Ik ben dit blog ooit gestart als blog voor de MLI, Master of Learning and Innovation, die ik volg op hogeschool Windesheim. Mijn afsluitende innovatieonderzoek is bijna klaar. Alhoewel het onderzoeksverslag hierover nog niet is goedgekeurd kan ik het niet laten: de samenvatting van mijn onderzoek volgt hieronder. Je begrijpt: waarschijnlijk een voorlopige samenvatting, maar ik heb goede hoop!

Samenvatting onderzoeksverslag ChangeByChange

Ondanks de snelle evolutie van ICTmiddelen en de kansen die dit biedt tot verbetering van het onderwijs, evolueert de gemiddelde leraar op dit gebied niet of nauwelijks. Er zijn diverse manieren bedacht om het gebruik van E-learning door leraren in het onderwijs te bevorderen, maar tot nu toe hebben deze op leraren weinig effect gehad.  De gebruikelijke innovatiemethoden zijn op dit gebied de afgelopen vijftien tot twintig jaar niet echt succesvol gebleken: E-learning wordt nog relatief weinig gebruikt.

In deze bijdrage is de vraag aan de orde of er geen alternatieve innovatiestrategie gebruikt kan worden die het gedrag van leraren verandert door zich te richten op de student in plaats van rechtstreeks op de leraar.
Om deze vraag te beantwoorden is een innovatie op basis van de strategie ‘ChangeByChange’ uitgevoerd  bij een studentengroep en een lerarenteam van ROC Deltion College. In het parallel aan deze innovatie lopende onderzoek naar de effecten van ChangeByChange (CbC)  zijn gesprekken met studenten, leraren en onderwijsmanager geanalyseerd vanuit een zestal perspectieven. Wat beïnvloedt de leraar als het gaat om zijn gebruik van E-learning: zijn team, z’n studenten, het management, de E-learning deskundige, de eisen die de student stelt aan het onderwijs of de randvoorwaarden?

De resultaten laten zien dat de student een grote positieve invloed op leraren heeft voor wat betreft hun houding ten opzichte van E-learning. Leraren zijn hierdoor eerder bereid te starten met E-learning. Ook positief bleek de invloed van een E-learningdeskundige tijdens de uitvoering van de innovatie. Team en management worden door leraren in deze als niet-stimulerend ervaren.


Een neveneffect van CbC is de invloed die deze strategie heeft op de studenten zelf: studenten gaan op een volwassener manier met hun schoolwerk om.

De conclusie is dat de alternatieve innovatiestrategie ChangeByChange op het Deltion bruikbaar is als strategie om het gebruik van E-learning te vergroten. De kern van deze strategie: verander de student en je verandert de leraar en het onderwijs, wordt in dit praktijkonderzoek bevestigd.

Reacties