Ketenregie

Eerdere bijdrages op dit blog gingen uitgebreid in op federatieve contentketen.
Als je als school besluit je hiorop aan te sluiten krijg je te maken met regie op de econtent. Of je nu wilt of niet: je zult moeten besluiten wie op school (of buiten school) verantwoordelijk wordt voor de contentketen. De keten bestaat uit zoveel schakels, dat iemand zicht moet hebben op de keten-delen en contact heeft met andere verantwoordelijken. Dit is zeker belangrijk als er een fout in de keten onstaat en daardoor de content niet op de plaats van bestemming aankomt.

In het schema staan de vier belangrijkste partners uit de federatieve contentketen weergegeven. Mijn voorstel is om bij de verschillende partijen "ketenbeheerders" of "ketenregisseurs" aan te stellen.

Ketenregisseur: verantwoordelijk voor onderliggende interne keten (meso) en de aansluiting op bovenliggende keten/federatie (macro)

Ketenbeheerder: verantwoordelijk voor functioneren bovenliggende keten/federatie (macro)
De ketenregisseur en ketenbeheerder zijn volwaardig gesprekspartner in de keten.
 • Heeft partij geen centrale regie op de interne keten? Dan geen ketenregisseur, dus geen gesprekspartner in de keten. Partij laat belangen dan behartigen door derde partij als boekhandel / distributeur 
 • Er is alleen een ketenregisseur bij scholen (en andere partijen!) mogelijk, als aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt.
Praktijkvoorbeeld ROC’s
Onderstaand een praktische uitwerking voor scholen, maar deze zou ook voor boekhandels en uitgeverijen gemaakt kunnen worden. wat gebeurt er als een onderdeel van de keten niet werkt? Wie weet in welk deel er storing optreedt?

Uitgangspunt bij deze uitwerking:
 • ketenpartners zijn verantwoordelijk voor hun eigen interne keten en de aansluiting op de federatie 
 • scholen bepalen zelf in hoeverre zij de ketenregie in eigen hand willen houden of dit uitbesteden aan een derde partij. 
 • 1-loket principe voor student en leraar
Er zijn twee uitersten van ROC’s mbt centrale regie contentketen te onderscheiden.
 1. ROC met centrale regie op (E-)content
  Student of leraar ontdekt fout, neemt contact op met helpdesk school. Adhv checklist volgt er een foutenanalyse. Afhankelijk van foutsoort neemt ketenregisseur contact op met ketenbeheerder, ketenregisseur van productleverancier (uitgever en/of distributeur) of FAB van de school-ELO.

  Dit scenario is op het Deltion uitgewerkt (MICT-model).
   
 2. ROC zonder centrale regie op (E-)content
  Student of leraar ontdekt fout, neemt contact op met:

  a. helpdesk school (indien aanwezig). Helpdesk neemt contact op met ketenregisseur distributeur. Deze lost probleem op. Afhankelijk van relatie met distribiteur en uitgever kunnen distributeur en uitgever ingrijpen in ELO van deze school. School betaalt voor uitbesteden regie.

  b. helpdesk distributeur of leverancier. Ketenregisseur lost probleem op. Afhankelijk van relatie met distributeur en uitgever kunnen distributeur en uitgever ingrijpen in ELO. School betaalt voor uitbesteden regie.

Reacties

 1. Ik zie in de schets, drie regisseurs en een ketenbeheerder. In mijn optiek werkt dat niet, je kan niet meerdere regisseurs hebben...
  Mijn gedachte is dat de sectoren regie voeren per sector en dat zij de operatie die daarbij gemoeid is, delegeren aan een of meerdere partijen.
  Op die wijze kan je als sector standaarden afdwingen aan de markt, zodat er een kentering kan plaatsvinden: de scholen hebben volgens mij de macht, die moet echter aangewend worden. Uniforme standaarden en oplossingen, waarbij wel keus is voor de diverse smaken die gevraagd worden door de scholenmarkt.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. @Martin. Ik snap jouw reactie mbt het aatal regisseurs? Eén regisseur per sector gaat echter niet lukken. Elke instelling aangesloten op de keten heeft een contactpersoon nodig die intern, in de eigen organisatie ketenregisseur is. Communiatie in de keten gaat in principe via de regisseurs. Mocht een deel van de keten uitvallen, kunnen ketenregisseurs onderling snel schakelen. Boven de regisseurs zit de ketenbeheerder, die het totaaloverzicht heeft.

  Martin, het is al moeilijk genoeg de boel in een organisatis als een ROC te stroomlijnen en regisseren. Daar moet geen sectorregie bijkomen!

  BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten

Bedankt voor jou bijdrage aan dit blog.

JaapJan Vroom