Van leermiddelkeuze tot webshop

Als je als school de processen rond leermiddelen goed voor elkaar wilt hebben ontkom je er niet aan een en ander centraal te regelen. De kunst is om een groot mogelijke vrijheid voor de lerarenteams te krijgen in combinatie met een strakke regie aan de proceskant.

Onderstaand model beschrijft schematisch zo'n manier van werken met (E-)content binnen een school. Het gaat hierbij over het gehele proces vanaf de keuze van een leermiddel tot en met de uitlevering en het gebruiken van deze elektronische leermiddelen

Aan de basis van dit model liggen drie uitgangspunten:
 1. Het onderwijs bepaalt welke leermiddelen er binnen het primair proces gebruikt worden 
 2. Er moet sprake zijn van een centrale regie op het proces rond het bestellen en uitleveren van persoonsgebonden digitale content 
 3. Er moet sprake zijn van centraal beheer op de faciliterende software voor uitlevering en gebruik van persoonsgebonden E-content

Proces
Een lerarenteam volgt een bepaald proces om te komen tot de keuze voor (digitale) content.
 • Door leden van het team worden leermiddelen aangedragen. Dit kunnen eigen materialen zijn, methodes/ boeken via een uitgever, databases, gratis materiaal via eigen ELO en Wikiwijs, etc
 • Het team maakt de keuze voor de leermiddelen
 • Het team vult de leermiddelenlijst in die als basis voor de webshop /leermiddelenlijst dient.
 Centrale diensten gaan na invulling van de leermiddelenlijsten de volgende stappen nemen:
 • De totalen van de leermiddelenlijsten worden centraal inzichtelijk gemaakt
 • Aan de hand van de totaallijst gaan afdelingen inkoop, MIC, financiën, ... aan het werk om logistieke zaken te regelen. Denk aan onderhandelen inkoopprijs, controle op overlappingen met bestaande contracten, etc
 • Definitieve bestellijst wordt door centrale dienst beschikbaar gesteld via de webshop
Centraal wordt de uitleveromgeving ingericht
 • Materialen van leermiddelenlijsten worden beschikbaar gesteld via de ELO
 • Gekoppelde externe omgevingen worden ingericht en onderhouden
 • Meteen na plaatsing in een opleiding heeft de student toegang tot n@tschool en kan hij/zij via de webshop materialen bestellen
Duidelijke communicatie
Bij alle betrokkenen in de keten moet duidelijk zijn wat de voorwaarden zijn om te komen tot een soepel lopende keten. Dit moet eenduidig naar leraren, studenten, diensten, distributeurs EN uitgevers gecommuniceerd worden.

In deze communicatie wordt meegenomen:
 1. leermiddelenlijst is persoonsgebonden
 2. er wordt besteld vanuit de webshop in de ELO
 3. vanaf plaatsing in een opleiding is er toegang tot de ELO en dus tot de leermiddelenlijst
 4. vanaf het moment dat een student te horen krijgt dat hij/zij naar een volgende fase in de opleiding gaat (bv wisseling van leerjaar) is de bijbehorende leermiddelenlijst beschikbaar.
 5. leermiddelen kunnen indien student gebruik wil maken van door onderhandelingen gereduceerde leermiddelenprijs enkel via de ELO besteld worden bij een bepaalde leverancier
 6. alle transacties met de school mbt leermiddelen verlopen via de webshop
 7. bestellen van digitale leermiddelen is verplicht

Er moet een centraal punt leermiddelenlijst in de school aanwezig zijn.

Reacties