Huphup, aan het werk! Pilot contentketen gestart.

Al eerder heb ik het in mijn blog gehad over de stroomlijning van de distributie van digitale leermiddelen. In 2010 zijn er behoorlijke stappen gezet om voor eens en (bijna) altijd alle aspecten van deze contentketen goed te regelen. In 2011 gaan we de stappen in de praktijk uitproberen.

Sinds mijn vorig blog zijn er weer heel wat nieuwe ontwikkelingen te melden:
1. Korte termijn
De pilot om voor leerjaar 2011-2012 te komen tot optimalisatie van de huidige procedures is gestart. Op 1 februari zijn uitgevers en een aantal mensen van het Deltion College, waaronder ik zelf, bij elkaar gekomen om testscenario’s uit te werken. Begin maart moeten de resultaten daarvan al gepresenteerd worden. Het Deltion College is lid van ROC6.

Wat gaan we testen?
In grote lijnen worden er drie scenario’s uitgeprobeerd 

1. Het ROC schrijft materiaal voor en betaalt de uitgever
De uitgever factureert de school, de school besluit al dan niet deze kosten aan de student door te rekenen. Er is hier sprake van een zogenaamde schoollicentie, dus de school maakt prijs- en leverafspraken met de uitgever.
In dit scenario zijn de vouchers afgeschaft en is er Single Sign-On mogelijk rechtstreeks vanuit de schoolomgeving (ELO of portaal)

We gaan twee varianten van dit scenario testen:
  1. Koppelen van de ELO via de kennisnetfederatie
  2. De ELO rechtsreeks koppelen, apart aan elke uitgever. Zeg maar de aanleg van een snelweg met drie meter hoge muren er om heen. En dat naar elke aanbieder.   
2. Het ROC bepaalt en de student betaalt, bestellen en leveren via boekhandel
Dit is eigenlijk de bestaande situatie. Een student bestelt zijn materialen bij een boekhandel en krijgt daarbij vouchers aangeleverd. Via de ELO-link komt de student bij het materiaal, voert de code in en heeft toegang. De student betaalt het normale bedrag aan de boekhandel voor zijn materialen. 

3. Het ROC schrijft voor en de student betaalt, bestellen en leveren via uitgever

Dit scenario is gelijk aan die beschreven onder punt 1. Het verschil is dat de tussenhandel de inning gaat verzorgen. De schoolt betaalt de uitgever, de tussenhandel factureert de student en betaalt de school. Er is dus communicatie nodig tussen school en tussenhandel. Van elke student die instroomt moet de tussenhandel weten wat hij bestelt en wat de prijs is.


Detail: indien een student toch zelf een account op een elearningpakket aanschaft en een voucher toegestuurd krijgt zal er nooit naar activatie hiervan worden gevraagd. De student gaat via de ELO immers gebruik maken van de schoollicentie. Wel krijgt de tussenhandel een seintje dat er een nieuwe gebruiker is die gefactureerd moet worden… 

2. Lange termijn

Er was sprake dat de beschrijving van de procedures rond de contentketen in ECK2 plaats zou vinden. Hier is van afgestapt.
ECK2 zal nu ingezet om de aanleverende diensten (uitgevers, tussenhandel) te laten komen tot een gemeenschappelijke omschrijving van het proces hoe zij hun verkoop, distributie en gebruik van digitaal leermateriaal zouden willen organiseren.

De ROC's willen duidelijk de 'lead' nemen in het proces rond het stroomlijnen van de contentketen. Voor een goed aanbod vanuit de uitgevers is er dan natuurlijk wel een goede vraag nodig! Daarom gaan de scholen zelf een procesmodel ontwerpen binnen Triple A (nu overgedragen aan saMBO~ICT). Triple A wordt uitgebreid met “onderwijscatalogus en educatieve content”. Binnen deze uitbreiding gaan wij de gewenste processen beschrijven rond aanschaf, distributie, betaling, levering en gebruik van leermateriaal binnen de MBO instelling.
In saMBO~ICT zijn overigens ook de VO-raad en Kennisnet betrokken. De manier dus om onze ideeën breder gedragen en uitgevoerd te krijgen. Let wel: het gaat om digitaal en niet-digitaal materiaal.

De bedoeling is om de ECK2 uitkomsten te confronteren met het ontworpen procesmodel in Triple A. De marktvraag dus.

Het zou mooi zijn om nog voor de zomervakantie een en ander beschreven te hebben, zodat we in september ook praktisch met de lange termijn oplossing aan de gang kunnen.

Huphup. Aan het werk!

Reacties

  1. Ik heb hier gisteren een leuk gesprek over gehad met Threeships. Ik blijf je blog voorlopig even volgen. Ook vanuit ECK2

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Ik ook. Volgende week wordt ik bijgepraat Door Rene Montenarie. Dat zijn mooie ontwikkelingen.

    BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten

Bedankt voor jou bijdrage aan dit blog.

JaapJan Vroom