Nu moet het maar eens afgelopen zijn

Vanavond met de laptop in bed mijn volgende onderzoeksproposalversie geschreven en ingeleverd, gevolgd door een heus projectplan.Het is mijn laatste hoop ik.
Het onderzoek wordt nu concreet. Ik ga de 25e februari starten en hoop op 1 juni mijn onderzoeksrapport te kunnen presenteren. Ik word zowaar weer enthousiast!

Benieuwd naar mijn laatste versie van het onderzoeksvoorstel? Klik hier.\

Hoe kan dat nou? Begin van de week nog in zak en as, en nu Hallelujah?
Gisteravond heb ik contact gehad met mijn mol, mijn oren en ogen in het team waarin ik het onderzoek ga uitvoeren. Gezien de ietwat geheimzinnige opzet van mijn innovatiestrategie zag ze het in eerste instantie niet zitten om mee te doen. Nu ik de boel wat heb aangepast en meer openheid naar anderen heb ingebouwd is ze weer enthousiast geworden. Gelukkig maar!

Wat ga ik doen? Deze week ga ik N@tschool inrichten voor het team. Ik bouw een projectomgeving en vul het ding met 2 projecten. Daarnaast vul ik de materialenbank van n@tschool voor het team met allerhande projectgerelateerde naslagwerken. Deze zijn dan terug te vinden met onze vindservice Fiducia.
Uiteraard heb ik hiervoor info uit het team nodig, daar zorgt iemand uit het team voor.

Op de 25e februari instrueer ik de studenten, neem een set vragen af en geef ze mee dat ze altijd aan de leraren kunnen vragen ook iets met N@tschool te gaan doen of iets in Fiducia te zetten.
Ik kom elke week weer terug om dit kracht bij te zetten en de gang van zaken te bekijken.
Natuurlijk monitor ik een en ander en voer ik tussentijds nog enkele gesprekken, maar vooral niet teveel.
Aan het eind van de interventie, eind april, bevraag ik uiteraard studenten en leraren en bekijk ik of er inderdaad meer gewerkt is met N@tschool en Fiducia. 
Tenslotte heb ik nog een paar weken om mijn rapport te schrijven.

Klinkt simpel. Is het volgens mij ook!

Reacties