Strategiewijziging onderzoek alternatieve innovatiestrategie

Al eerder berichtte ik over het afhaken van mijn 'key-user', mijn mol voor mijn onderzoek over het gebruik van een alternatieve innovatiestrategie.

Kern van mijn innovatiestrategie "Change by Change" is dat innovatie zich richt op de student en niet op de leraar. De student moet er vervolgens voor zorgen dat de leraar in beweging komt. Tijdens het onderzoek naar een dergelijk  innovatieproces moet de leraar niet weten dat ik mij via via uiteindelijk toch op hem of haar richt. Dit zou mijn onderzoeksresultaten vertroebelen: kwamen ze nou in beweging omdat de student er om vroeg of omdat ze op mijn verhaal reageerden? Of: zette het team juist de hakken in het zand omdat er druk van buiten (van mij) ervaren werd om een ELO te gaan gebruiken? 

Bovenstaande blijft een moeilijk punt. Het team zou de indruk kunnen krijgen dat als er iets iets 'uitlekt' ik ze om de tuin heb geleid. "Hij heeft op een stiekeme manier geprobeerd zijn speeltje N@tschool / Fiducia in te voeren". En dan blokkeert echt alles..., ook in de toekomst voor ander teams.

Na een overleg met Cees den Hartog, mijn begeleider en opdrachtgever heb ik om bovenstaande redenen besloten het team iets anders aan te vliegen: ik ga het team (deels) betrekken bij mijn aanpak.
Ik zal de leraren duidelijk moeten maken dat ik de studenten de mogelijkheid wil geven om naast de lessen die het team aanbiedt ook extra bronnen te kunnen raadplegen. De leraren hebben daar geen werk aan: ik instrueer de studenten. Ik wil dan uiteraard de studenten wel volgen in het (zelfstandig) gebruik van die bronnen en daarom een aantal keren met ze praten. Het lijkt Cees en mij dat het team hier weinig bezwaren tegen kan hebben.

Onder deze condities kan ik nog steeds de beïnvloeding van leraren door studenten meten, de startsituatie is alleen anders. Binnenkort zit ik bij het team om dit voorstel te doen. Als het goed is krijg ik van mijn 'key user' meteen na instemming van het team de gegevens om een goede en rijke leeromgeving in te richten. En dan aan de slag!Reacties