Iemand een onderzoeksonderwerp nodig?

Vandaag mijn portfoliogesprek gehad op 3/4 van de opleiding. Ik had gedacht dat mijn masterproposal een GO zou krijgen, maar helaas: er moeten nog enkele zaken aangepast worden.
  1. Ik moet mijn eigen rol beschrijven. Waarom doe ik dit onderzoek, wie is mijn opdrachtgever?
  2. Wel mooi dat ik stel interventieonderzoek te doen, maar wat is dat?
  3. Mijn centrale vraagstelling moet aangepast worden
  4. Beter operationaliseren. Als ik stel meer elearning: wat is 'meer'?
  5. Blijf zoeken naar literatuur. Is er op een hoger niveau literatuur te vinden dat gaat over bijvoorbeeld het beinvloeden van lerarengedrag. Daar kan vervolgens weer iets te vinden zijn over de rol van studenten in deze. Of zoek naar consumentengedrag dat bedrijven stimuleert zich anders te gedragen.
  6. De APA klopt nog niet
Allemaal wel te doen, maar punt 2 is een lastige. In mijn onderzoeksplan stel ik dat mijn onderzoek volgens de interventiemethode gebeurt. Wat dit dan is moet ik nog uitwerken.

Ik weet precies wat ik wil onderzoeken en wat ik wil meten. Ook weet ik welke stappen ik daarin moet ondernemen. Welke naam deze methode van onderzoek heeft is mij uiteraard om het even! Actie-onderzoek, interventieonoderzoek, mixednogwatonderzoek, maakt mij niet uit. Helaas bepaalt de keus voor een naam wel de manier waarop ik moet gaan onderzoeken. Grrr.

Wieowie?
Mijn begeleidster stelde dat vooral ik heel goed moet afbakenen wat ik wil onderzoeken en op welke manier ik dat wil doen. De kans is namelijk heel groot dat ik die dingen onderzoek en zie die ik graag wil doen en zien, omdat ik de innovatiestrategie zelf bedacht heb. Ik ben er emotioneel bij betrokken. Het zou eigenlijk goed zijn iemand anders een dergelijk onderzoek te laten doen die die betrokkenheid niet heeft.

Nou: hierbij. Wie?

Zijn er mensen die nog een onderzoeksvraag nodig hebben? Onderzoek of Change by Change in jouw organisatie een alternatieve innovatiestrategie is. Uiteraard ben ik dan weer heel erg benieuwd naar de resultaten.

Reacties