Mijn eigen presentatie op de OWD10 over het minst sexy onderwerp in tijden

Voor de OWD 2010 had ik mijn eigen sessie aangemeld. AnneMarie Versloot bood gelukkig aan mee te helpen, zodat wij samen "Contextgerelateerd zoeken, Weg met de metadata!" konden presenteren. De presentatie (in Prezi) en uitleg hieronder:


Op veel scholen wordt het lesmateriaal, de bronnen, niet goed beschreven zodat het moeilijk weer terug te vinden is. Dit metadateren is een enorme klus, maar voor de vindbaarheid van het materiaal absoluut noodzakelijk. Zo'n drie jaar geleden dacht ik nog dat dit beschrijven van materialen door de aanleverende leraren zou kunnen gebeuren. Maar wat blijkt?
Leraren hebben er geen zin in en kunnen het niet, bij het verplichten van metadateren zal er in veel gevallen onzin ingetikt worden.

OK, dan laten we het door profs doen in ons Media en Informatie Centrum (MIC). Een eenvoudig rekensommetje (zie presentatie) leert dat hiervoor op een gemiddeld ROC als het Deltion College minimaal 4 personen fulltime aan-het-metadateren-zijn. Afgezien of je dat iemand wilt aandoen: veel te kostbaar!

De derde optie is automatiseren. Deze weg ben ik twee jaar geleden ingeslagen, naar nu blijkt met groot succes. Metadata wordt automatisch gegenereerd en het materiaal wordt deels met behulp van metadata teruggevonden en deels in de context van de opleiding.

Hoe werkt het in de praktijk?
1. het team bedenkt, samen met een adviseur, een goede categorisering van de opleiding. Deze categorieën zijn herkenbaar voor de student. Ze kunnen gebaseerd zijn op ouderwetse vakken, op modules, op werkprocessen of op kerntaken. Het team is de baas;
2. De categorieën worden als vocabulair gebruikt. Ik maak van deze categorieën een mappenstructuur in de ELO. Deze structuur wordt vastgezet en kan niet zomaar door leraren veranderd worden;
3. Een leraar kan een document naar de betreffende map in de ELO slepen, de volgende dag kan de student het materiaal terugvinden. Zoeken kan binnen de titel, de volledige tekst en op trefwoord. Alle documenten waarin het zoekwoord voorkomt worden getoond, verspreid over de door het team gemaakte categorieën. Zoek in het voorbeeld (je bent dan een student tandartsassistent) bv eens op zenuwstelsel. Je ziet duidelijk rechts in beeld de opbouw van de mappen, de context waarin het materiaal gebruikt wordt.

De grote kracht is nu dat de combi van slechts enkele automatisch gevulde metadatavelden (titel, documentsoort, bron en fulltext) in combinatie met de context de student snel het goede leerobject laten vinden.

Ondanks het duffe imago van het onderwerp zat de zaal vol: uitgevers, Kennisnet, maar gelukkig ook collega's uit de onderwijspraktijk. Enkelen hadden goede tips die wellicht voor nog wat verbeteringen in de toekomst kunnen leiden.

Reacties