De contentketen, waar gaat het naar toe? (1)

Zwolle, september 2012. Een student schrijft zich in op een ROC en wil thuisgekomen meteen zijn leermaterialen bestellen. Hij logt in op de leeromgeving van zijn nieuwe school en ziet daar alle door hem te bestellen materialen keurig klaarstaan. Sommige van deze materialen moeten betaald worden, andere zijn gratis. Hij selecteert de materialen en kiest voor een leverancier als Van Dijk, BOL.com, de boekhandel om de hoek of de uitgever zelf en rekent op een manier af naar keuze. Meteen na betaling staan de digitale leermiddelen klaar in zijn persoonlijke Elektronische Leeromgeving. Hij kan er meteen mee beginnen; eenmaal in de ELO aangekomen is inloggen op het materiaal niet nodig. De boeken worden kort daarna aan hem geleverd.

De leden van de werkgroep ‘stroomlijnen contentketen’ proberen dit toekomstbeeld in 2012 te realiseren. Uitgeverijen Noordhoff, Malmberg en Thieme Meulenhof, twee grote distribiteurs (VDE en Lisette Werter), 7 ROC’s (1) die Threeships.nl/ als ELO gebruiken en Kennisnet willen de distributie en toegang tot het gebruik van e-leermiddelen veel simpeler maken dan nu het geval is. Daarvoor moet er aan de kant van uitgevers, tussenhandel èn scholen nog heel wat gebeuren.

Op dit moment (2010) moeten student en leraar op allerlei verschillende manieren digitale leermaterialen activeren en is de toegang voor elk pakket weer anders geregeld. De één is simpel via de ELO te bereiken, de ander heeft een aparte website met een eigen inlog en voor een derde moeten eerst alle 18 cijfers van een voucher ingetikt worden voordat het materiaal gebruikt kan worden. Het ene leermiddel moet verplicht besteld worden bij een bepaalde distributeur, terwijl het bij BOL.com goedkoper is, voor het andere krijgt de student een aparte rekening van de school. Kortom: een wirwar van regelingen en procedures met frustraties bij de studenten, leraren en de organisatie als gevolg. Nu niet direct de wijze waarop je het gebruik van deze e-leermiddelen moet stimuleren.

Tijdens het laatste overleg van de werkgroep op 16-11-10 zijn er twee paden naar de gewenste situatie in 2012 geschetst:
1. Komend cursusjaar, 2011
2. Situatie vanaf 2012

In een volgend blog zal ik ingaan op de ingezette routes.


(1) ROC Friese Poort, Deltion College, Horizon College, Zadkine, ROC Leiden, ROC van Twente, KW1 College. Ook SAMBO~ICT zal aanschuiven.

Reacties